Drimble

Woningen in Scharnegoutum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Scharnegoutum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over scharnegoutum

Overzicht koopwoningen Scharnegoutum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 4

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 219.500 kkSint Martensdyk 19

Aangeboden sinds 18 oktober 2018

Postcode: 8629 RP Scharnegoutum
Oppervlakte: 122 m² | Perceel: 1749 m² | Bouwjaar: 1912 | Kamers: 4

€ 310.000 (Oude prijs: € 325.000)Lange Achte 27

Aangeboden sinds 20 mei 2018

Postcode: 8629 PK Scharnegoutum
Oppervlakte: 152 m² | Perceel: 569 m²

€ 385.000 Legedyk 33

Aangeboden sinds 30 maart 2018

Postcode: 8629 RK Scharnegoutum
Oppervlakte: 267 m² | Perceel: 245 m²

€ 175.000 (Oude prijs: € 185.000)IT String 2

Aangeboden sinds 3 december 2017

Postcode: 8629 PG Scharnegoutum
Oppervlakte: 115 m² | Perceel: 260 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: