Drimble

Woningen in Easterein

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Easterein. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over easterein

Overzicht koopwoningen Easterein

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 4

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 224.500 kkIt Risplan 6

Aangeboden sinds 22 maart 2019

Postcode: 8734 HT Easterein
Oppervlakte: 117 m² | Perceel: 285 m² | Bouwjaar: 1994 | Kamers: 5

€ 259.500 kkWynserdyk 29

Aangeboden sinds 1 maart 2019

Postcode: 8734 GE Easterein
Oppervlakte: 127 m² | Perceel: 555 m² | Bouwjaar: 1912 | Kamers: 4

€ 215.000 Skilplein 29

Aangeboden sinds 26 januari 2019

Postcode: 8734 GW Easterein
Oppervlakte: 102 m² | Perceel: 210 m²

€ 249.500 Tsjerkebuorren 31

Aangeboden sinds 21 oktober 2016

Postcode: 8734 GX Easterein
Oppervlakte: 198 m² | Perceel: 229 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: