Drimble

Woningen in Easterein

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Easterein. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

menu easterein

Overzicht koopwoningen Easterein

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 7

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 123.500 Stittenserleane 19

Aangeboden sinds 25 november 2017

Postcode: 8734 HC Easterein
Oppervlakte: 104 m² | Perceel: 156 m²

€ 249.500 Sjaardaleane 15 A

Aangeboden sinds 7 januari 2017

Postcode: 8734 GH Easterein
Oppervlakte: 150 m² | Perceel: 345 m²

€ 274.500 kk (Oude prijs: € 285.000)Tsjerkebuorren 31

Aangeboden sinds 21 oktober 2016

Postcode: 8734 GX Easterein
Oppervlakte: 200 m² | Perceel: 229 m² | Bouwjaar: 1864 | Kamers: 7

€ 298.500 Grieneleane 1

Aangeboden sinds 17 april 2016

Postcode: 8734 GP Easterein
Oppervlakte: 350 m² | Perceel: 842 m²

€ 269.000 Grieneleane 5

Aangeboden sinds 19 juli 2015

Postcode: 8734 GP Easterein
Oppervlakte: 180 m²

€ 97.500 (Oude prijs: € 112.500)De Streek 7

Aangeboden sinds 19 juli 2015

Postcode: 8734 GR Easterein
Oppervlakte: 90 m² | Perceel: 87 m² | Bouwjaar: 1900 | Kamers: 4

€ 112.000 Wynserdyk 7

Aangeboden sinds 26 april 2015

Postcode: 8734 GE Easterein
Oppervlakte: 85 m² | Perceel: 135 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Zuidwest-Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: