Drimble

Woningen in Oosthem

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Oosthem. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over oosthem

Overzicht koopwoningen Oosthem

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 339.000 kk (Oude prijs: € 365.000)Ald Rien 8

Aangeboden sinds 24 oktober 2018

Postcode: 8618 NZ Oosthem
Oppervlakte: 148 m² | Perceel: 334 m² | Bouwjaar: 2017 | Kamers: 6

€ 298.000 Nijesyl 10

Aangeboden sinds 2 mei 2018

Postcode: 8618 NV Oosthem
Oppervlakte: 150 m²

€ 515.000 De Himmen 37

Aangeboden sinds 1 mei 2016

Postcode: 8618 NP Oosthem
Oppervlakte: 160 m² | Perceel: 707 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: