Drimble

Woningen in Koudum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Koudum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over koudum

Overzicht koopwoningen Koudum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 11

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 99.000 Smidsweg 16 A

Aangeboden sinds 3 februari 2019

Postcode: 8723 BD Koudum
Oppervlakte: 60 m² | Perceel: 71 m²

€ 425.000 Wetterbies 56

Aangeboden sinds 28 november 2018

Postcode: 8723 HA Koudum
Oppervlakte: 132 m² | Perceel: 908 m²

€ 495.000 (Oude prijs: € 520.000)Snoekebled 10

Aangeboden sinds 13 juni 2018

Postcode: 8723 HE Koudum
Oppervlakte: 225 m² | Perceel: 577 m²

€ 575.000 Wetterbies 4 Recr

Aangeboden sinds 19 mei 2018

Postcode: 8723 HA Koudum
Oppervlakte: 168 m² | Perceel: 1192 m²

€ 129.500 Hoofdstraat 57

Aangeboden sinds 24 januari 2018

Postcode: 8723 BG Koudum
Oppervlakte: m² | Perceel: 190 m²

€ 60.688 De Kuilart 1

Aangeboden sinds 13 december 2017

Postcode: 8723 CG Koudum
Oppervlakte: 10 m² | Perceel: 100 m²

€ 89.000 (Oude prijs: € 95.000)Hoofdstraat 42

Aangeboden sinds 11 januari 2016

Postcode: 8723 BJ Koudum
Oppervlakte: 71 m² | Perceel: 110 m²

€ 589.000 (Oude prijs: € 695.000)Verlengde Hoofdstraat 15

Aangeboden sinds 19 juli 2015

Postcode: 8723 AS Koudum
Oppervlakte: 414 m² | Perceel: 710 m²

€ 139.900 kkHoofdstraat 38

Aangeboden sinds 23 januari 2015

Postcode: 8723 BJ Koudum
Oppervlakte: 75 m² | Perceel: 146 m² | Bouwjaar: 1920 | Kamers: 4

€ 189.000 kkHoofdstraat 53

Aangeboden sinds 17 juni 2014

Postcode: 8723 BG Koudum
Oppervlakte: 100 m² | Perceel: 383 m² | Bouwjaar: 1899 | Kamers: 4

€ 475.000 kk (Oude prijs: € 565.000)Snoekebled 12

Aangeboden sinds 21 juni 2008

Postcode: 8723 HE Koudum
Oppervlakte: 230 m² | Perceel: 256 m² | Bouwjaar: 2000 | Kamers: 7

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: