Drimble

Woningen in Wieuwerd

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Wieuwerd. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over wieuwerd

Overzicht koopwoningen Wieuwerd

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 4

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 189.500 Swaenwerterdijk 3

Aangeboden sinds 26 maart 2019

Postcode: 8637 VS Wiuwert
Oppervlakte: 125 m² | Perceel: 227 m²

€ 189.500 Swaenwerterdyk 3

Aangeboden sinds 26 maart 2019

Postcode: 8637 VS Wiuwert
Oppervlakte: 103 m² | Perceel: 227 m² | Bouwjaar: 1976 | Kamers: 5

€ 239.500 (Oude prijs: € 295.000)Terp 13

Aangeboden sinds 21 mei 2016

Postcode: 8637 VH Wiuwert
Oppervlakte: 63 m² | Perceel: 695 m²

€ 140.000 Labadistendyk 32

Aangeboden sinds 8 januari 2015

Postcode: 8637 VJ Wiuwert
Oppervlakte: 110 m² | Perceel: 162 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: