Woningen in IJsbrechtum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in IJsbrechtum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over ijsbrechtum

Overzicht koopwoningen IJsbrechtum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 4

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 895.000 Hascarstrjitte 1

Aangeboden sinds 18 oktober 2020

Postcode: 8633 KP Ysbrechtum
Oppervlakte: 711 m²

€ 300.000 Epemawei 29

Aangeboden sinds 30 september 2020

Postcode: 8633 KS Ysbrechtum
Oppervlakte: 97 m² | Perceel: 281 m²

€ 275.000 Burmaniastrjitte 8

Aangeboden sinds 29 september 2020

Postcode: 8633 KP Ysbrechtum
Oppervlakte: 113 m² | Perceel: 293 m²

€ 529.000 (Oude prijs: € 569.000)Mr S M Van Haersma Bumalaan 3

Aangeboden sinds 11 september 2019

Postcode: 8633 KC Ysbrechtum
Oppervlakte: 162 m² | Perceel: 820 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: