Drimble

Woningen in Rauwerd

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Rauwerd. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over rauwerd

Overzicht koopwoningen Rauwerd

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 5

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 450.000 Snitserdijk 12

Aangeboden sinds 10 april 2019

Postcode: 9012 DS Raerd
Oppervlakte: 114 m²

€ 182.500 Buorren 18

Aangeboden sinds 15 maart 2019

Postcode: 9012 DH Raerd
Oppervlakte: 118 m² | Perceel: 150 m²

€ 465.000 (Oude prijs: € 489.000)Snitserdijk 23

Aangeboden sinds 11 april 2018

Postcode: 9012 DR Raerd
Oppervlakte: 180 m² | Perceel: 4285 m²

€ 995.000 De Polle 2

Aangeboden sinds 7 maart 2018

Postcode: 9012 DA Raerd
Oppervlakte: 641 m² | Perceel: 5585 m²

€ 300.000 IT Fintsje 12

Aangeboden sinds 8 juli 2017

Postcode: 9012 CR Raerd
Oppervlakte: 165 m² | Perceel: 548 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: