Woningen in Uitwellingerga

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Uitwellingerga. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over uitwellingerga

Overzicht koopwoningen Uitwellingerga

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 485.000 Sjuwedijk 16

Aangeboden sinds 21 juli 2019

Postcode: 8624 TV Uitwellingerga

€ 650.000 Bregesleatswei 2

Aangeboden sinds 29 juni 2019

Postcode: 8624 TR Uitwellingerga
Oppervlakte: 1329 m²

€ 435.000 kkKoartebaen 7

Aangeboden sinds 4 juli 2018

Postcode: 8624 TD Uitwellingerga
Oppervlakte: 135 m² | Perceel: 689 m² | Bouwjaar: 1975 | Kamers: 5

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: