Drimble

Woningen in Uitwellingerga

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Uitwellingerga. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over uitwellingerga

Overzicht koopwoningen Uitwellingerga

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 2

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 435.000 kkKoartebaen 7

Aangeboden sinds 4 juli 2018

Postcode: 8624 TD Uitwellingerga
Oppervlakte: 135 m² | Perceel: 689 m² | Bouwjaar: 1975 | Kamers: 5

€ 1.150.000 (Oude prijs: € 1.300.000)Greate Sudein 31

Aangeboden sinds 27 augustus 2017

Postcode: 8624 TV Uitwellingerga
Oppervlakte: 160 m² | Perceel: 6206 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: