Drimble

Woningen in Offingawier

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Offingawier. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over offingawier

Overzicht koopwoningen Offingawier

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 7

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 575.000 De Potten 83

Aangeboden sinds 23 maart 2019

Postcode: 8626 GG Offingawier
Oppervlakte: 130 m² | Perceel: 680 m²

€ 349.000 De Potten 2 113

Aangeboden sinds 19 februari 2019

Postcode: 8626 GG Offingawier
Oppervlakte: 77 m² | Perceel: 531 m²

€ 625.000 De Potten 79 , 8626 Gg

Aangeboden sinds 2 februari 2019

Postcode: 8626 GG Offingawier
Oppervlakte: 127 m² | Perceel: 575 m²

€ 349.000 De Potten 2

Aangeboden sinds 22 december 2018

Postcode: 8626 GG Offingawier
Oppervlakte: 77 m² | Perceel: 531 m²

€ 459.500 De Potten 72

Aangeboden sinds 21 april 2018

Postcode: 8626 GG Offingawier
Oppervlakte: 124 m² | Perceel: 580 m²

€ 495.000 (Oude prijs: € 535.000)De Potten 2 51

Aangeboden sinds 28 augustus 2015

Postcode: 8626 GG Offingawier
Oppervlakte: 140 m² | Perceel: 665 m²

€ 625.000 kkDe Potten 79

Aangeboden sinds 11 juli 2015

Postcode: 8626 GG Offingawier
Oppervlakte: 127 m² | Perceel: 575 m² | Bouwjaar: 2009 | Kamers: 5

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: