Woningen in Wommels

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Wommels. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over wommels

Overzicht koopwoningen Wommels

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 7

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 445.000 IT Stalt 17

Aangeboden sinds 25 oktober 2020

Postcode: 8731 EA Wommels
Oppervlakte: 160 m² | Perceel: 703 m²

€ 450.000 De IIsbaan 10 K

Aangeboden sinds 7 oktober 2020

Postcode: 8731 DW Wommels
Oppervlakte: 140 m² | Perceel: 1133 m²

€ 339.000 Ljurk 25

Aangeboden sinds 4 oktober 2020

Postcode: 8731 DE Wommels
Oppervlakte: 160 m² | Perceel: 395 m²

€ 340.000 Littenserbuorren 1

Aangeboden sinds 30 september 2020

Postcode: 8731 CG Wommels
Oppervlakte: 90 m² | Perceel: 1734 m²

€ 635.000 Hofkamp 72

Aangeboden sinds 23 augustus 2020

Postcode: 8731 BW Wommels
Oppervlakte: 420 m² | Perceel: 1897 m²

€ 209.000 (Oude prijs: € 217.000)Swingoerd 27

Aangeboden sinds 28 maart 2019

Postcode: 8731 CV Wommels
Oppervlakte: 100 m² | Perceel: 258 m²

€ 299.500 (Oude prijs: € 350.000)Freuleleane 1

Aangeboden sinds 1 december 2018

Postcode: 8731 AS Wommels
Oppervlakte: 95 m² | Perceel: 565 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: