Drimble

Woningen in Wommels

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Wommels. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over wommels

Overzicht koopwoningen Wommels

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 13

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 425.000 De Homeie 5

Aangeboden sinds 19 april 2019

Postcode: 8731 EC Wommels
Oppervlakte: 151 m² | Perceel: 630 m²

€ 425.000 De IIsbaan 10 G

Aangeboden sinds 4 april 2019

Postcode: 8731 DW Wommels
Oppervlakte: 205 m² | Perceel: 1011 m²

€ 151.000 Tywert 32

Aangeboden sinds 2 april 2019

Postcode: 8731 CL Wommels
Oppervlakte: 110 m² | Perceel: 335 m²

€ 217.000 Swingoerd 27

Aangeboden sinds 28 maart 2019

Postcode: 8731 CV Wommels
Oppervlakte: 100 m² | Perceel: 258 m²

€ 395.000 De IIsbaan 10 F

Aangeboden sinds 23 maart 2019

Postcode: 8731 DW Wommels
Oppervlakte: 205 m² | Perceel: 1062 m²

€ 229.000 kk (Oude prijs: € 239.000)Swingoerd 7

Aangeboden sinds 10 februari 2019

Postcode: 8731 CV Wommels
Oppervlakte: 120 m² | Perceel: 267 m² | Bouwjaar: 1983 | Kamers: 5

€ 129.500 Skries 29

Aangeboden sinds 14 december 2018

Postcode: 8731 DG Wommels
Oppervlakte: m² | Perceel: 641 m²

€ 198.000 Doctor S Stapertstrjitte 3

Aangeboden sinds 5 oktober 2018

Postcode: 8731 CA Wommels
Oppervlakte: 92 m² | Perceel: 442 m²

€ 198.000 kkDoctor Sipcke Stapertstrjitte 3

Aangeboden sinds 5 oktober 2018

Postcode: 8731 CA Wommels
Oppervlakte: 92 m² | Perceel: 442 m² | Bouwjaar: 1955 | Kamers: 4

€ 479.500 De IIsbaan 5

Aangeboden sinds 4 oktober 2018

Postcode: 8731 DW Wommels
Oppervlakte: 184 m² | Perceel: 1765 m²

€ 358.000 kk (Oude prijs: € 335.000)Saad 2

Aangeboden sinds 14 september 2018

Postcode: 8731 DD Wommels
Oppervlakte: 137 m² | Perceel: 594 m² | Bouwjaar: 1986 | Kamers: 6

€ 159.000 (Oude prijs: € 169.000)Doctor S Stapertstrjitte 24

Aangeboden sinds 11 maart 2016

Postcode: 8731 CB Wommels
Oppervlakte: 80 m² | Perceel: 228 m²

€ 245.000 Terp 60

Aangeboden sinds 23 maart 2015

Postcode: 8731 BA Wommels
Oppervlakte: 237 m² | Perceel: 235 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: