Woningen in Iens

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Iens.

informatie alleen over iens

Pagina 1

FotoAdresPrijs
Van Burmaniawei 6, Iens

Aangeboden sinds 15 april 2020

Eengezinswoning, vrijstaande woning, bouwjaar Voor 1906
Makelaar: Annet de Jong Makelaardij
Woonoppervlakte: 191 m² | Perceeloppervlakte: 611 m²

€ 335.000 k.k.Verkocht
Van Burmaniawei 10, Iens

Aangeboden sinds 9 mei 2018

Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1867
Makelaar: ZUIDWEST > Sneek | Franeker | Leeuwarden

€ 250.000 k.k.Verkocht
Van Burmaniawei 4, Iens

Aangeboden sinds 12 juli 2016

Vrijstaande woning, landhuis, bouwjaar 1925
Makelaar: Makelaardij Sneek | Qualis

€ 425.000 k.k.
Van Burmaniawei 10, Iens

Aangeboden sinds 9 februari 2014

2-onder-1-kapwoning, landhuis, bouwjaar 1900
Makelaar: Agricola Makelaardij

€ 189.000 k.k.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-FryslânHuizen regio SneekHuizen provincie FrieslandHuizen Nederland Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: