Drimble

Inbraken in Wommels

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Wommels. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over wommels

(Pogingen tot) inbraken in Wommels

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In Wommels
14
In gemeente
893
In regio
1.463
In provincie
8.829

Inbraken in Wommels

DatumDelictPostcodePlaats
24-12-2018Inbraak8731Wommels
04-10-2017Inbraak8731Wommels
25-08-2017Inbraak8731Wommels
08-02-2017Inbraak8731Wommels
07-02-2017Inbraak8731Wommels
12-01-2017Inbraak8731Wommels
23-08-2016Inbraak8731Wommels
29-11-2015Inbraak8731Wommels
09-09-2015Inbraak8731Wommels
28-01-2015Inbraak8731Wommels
05-11-2014Inbraak8731Wommels
15-07-2014Inbraak8731Wommels
02-03-2014Inbraak8731Wommels
29-11-2013Inbraak8731Wommels

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: