Cultuur in Wommels

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Wommels (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over wommels
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Wommels

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Wommels. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (109)Open Beelden (7)Rijksmuseum (1)

Cultuur in Wommels

FotoOmschrijving

Boerderij De Scheltingastate (2005)

Locatie: Boerderij De Scheltingastate, Krabbedyk 2, Wommels, 8731 CE, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 9

Café-Restaurant It Reade Hynder (2000)

Locatie: Café-restaurant It Reade Hynder, 't Noard 6, Wommels, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevel Met Trapgevel En Linker Zijgevel (2000)

Locatie: Van Sminialeane 2, Wommels, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorzijde Rug-Aan-Rug-Woningen (2000)

Locatie: 2 - 24, It Bosk, Wommels, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bedsteedeuren (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Beek (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Brug En Erf (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dubbele Deeldeuren (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gebintconstructie (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Bedrijfsgedeelte (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Koeien Op Rij (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Melktank (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Paardenstallen (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Plafond En Venster (1984)

Locatie: Walperterwei 49, Wommels, 8731 CD, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: