Drimble

Sportnieuws Wommels

Op deze pagina staat een overzicht van sportnieuws uit Wommels.

informatie alleen over wommels

Sportnieuws uit Wommels

Op deze pagina staat een overzicht van berichten met sportnieuws over Wommels. Deze sportnieuwsberichten worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

21 augustus 2019

15:22
Wommels
Een foto van Henk Bootsma is genomineerd voor de CeWe Foto Challenge. Aan de wedstrijd zijn mooie prijzen verbonden. Vorig jaar won Henk...

20 augustus 2019

23:56
RTV NOF | Sportnieuws
Na de PC voor de mannen in Franeker en de Freule voor de jongens in Wommels staat aanstaande woensdag de grootste kaatspartij in het vrouwenkaatsen...

18 augustus 2019

20:52
Franeker Courant
Niet het partuur van Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra of dat van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra...

10 augustus 2019

14:57
Kaatsnieuws
In Wommels wordt vanaf 9 uur de 117e editie van de Freulepartij verkaatst. Vorig jaar won Anjum in de finale van Reduzum (Roordahuizum)....

9 augustus 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 8 augustus 2019) de volgende 39 bekendmakingen gepubliceerd:...

6 augustus 2019

10:55
RTV NOF | Sportnieuws
Een week na de PC voor de heren is het tijd voor de jongens om hun partij van het jaar te spelen: de Freule te Wommels. Het wedstrijdverslag...

3 augustus 2019

21:33
Franeker Actueel
117e Freule Aanstaande woensdag vind in Wommels de traditionele Freulepartij plaats en wel voor de 117e keer, een KNKB afdelingswedstrijd...

19 juli 2019

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 18 juli 2019) de volgende 70 bekendmakingen gepubliceerd:...

12 juli 2019

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 11 juli 2019) de volgende 54 bekendmakingen gepubliceerd:...

5 juli 2019

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 4 juli 2019) de volgende 61 bekendmakingen gepubliceerd:...

28 juni 2019

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 27 juni 2019) de volgende 95 bekendmakingen gepubliceerd:...

22 juni 2019

20:28
Huis aan Huis Leeuwarden
Het afdelingspartuur van Wommels won zaterdag het Nederlands kampioenschap kaatsen voor vrouwen, door Mantgum in de finale te verslaan....

7 juni 2019

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 6 juni 2019) de volgende 55 bekendmakingen gepubliceerd:...

24 mei 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 23 mei 2019) de volgende 67 bekendmakingen gepubliceerd:...

22 mei 2019

19:08
Radio Markant
In IJlst, Sneek, Heeg, Makkum, Workum, Bolsward en Wommels is deze zomer het gezaag en getimmer niet van de lucht als zo´n 800 kinderen...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarSportnieuws gemeente Súdwest-FryslânSportnieuws regio SneekSportnieuws provincie FrieslandSportnieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: