Drimble

Wommels Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Littenseradiel Rode PijlRegio Sneek

menu wommels
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsRadio Spannenburg | De Friese MerenArum FrieslandBritswert Wiuwert | WieuwerdEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

24 oktober 2016

20:23
Wommels
In het kantoorgebouw bij Nij Stapert is bij Logopediepraktijk Salverda voor 2 dagen per week praktijk-/kantoorruimte te huur. Verhuur...

23 oktober 2016

15:23
Wommels
Mantelsoargers binne minsken dy´t lang soargje foar in groanysk sike of in oar persoan dy´t harren neist stiet en him sels allinnich... Ook op:

22 oktober 2016

11:26
Groot Sneek
De geur van versgebakken brood, de lekkerste geur van Nederland, resultaat van het produceren van de lekkerste producten van Nederland!...

21 oktober 2016

16:23
Wommels
Ferliene wike sneon wie wer it jierlikse Snoekfiskjen foar de jeugd fan de Fûgelwacht Wommels. Under begelieding gongen de bern yn boatsjes...
16:23
Wommels
Dat de foarstelling dy´t Tryater sneintemiddei om 15:30 yn it Dielshûs spilet aktueel is, bliek by it keukentafelpetear dat Tryater...
11:20
Wommels
Der is yn it lân in soad ûnrêst oer de keunstgêrsfjilden, fral oer dy´t foar it fuotbal brûkt wurde. De rubberbranche dy´t âlde...

20 oktober 2016

20:20
Wommels
Ontdek de bakkersgeheimen van Echte Bakker Posthuma tijdens de opendag op 28 oktober in Wommels. Proef, beleef en geniet! Jong én oud is welkom...

19 oktober 2016

20:20
Wommels
Natuurgeneeskundepraktijk Sinneflecht uit Britswert verzorgt op donderdag 27 oktober een workshop over "De Kracht van Gedachten" in Bibliotheek...

18 oktober 2016

15:20
Wommels
Natuurmonuminten organisearret op sneon 29 oktober in jûnskuier troch it prachtige natoerreservaat ´de Leonspolder´. Dizze kuier...

17 oktober 2016

22:20
Wommels
Hjoed wie it feest op Swingoerd 19, want it wie 65 jier ferlyn dat Hendrik de Boer en Sytske de Boer-Pranger troud binne. Se binne...

16 oktober 2016

13:32
Groot Sneek
Op donderdag 27 oktober speelt DOEK! om 20.00 uur in partycentrum It Dielshûs in Wommels. Kaarten á €12,50. Voorverkoop bij Primera...

15 oktober 2016

11:07
Groot Sneek
Op snein 23 oktober om 15:30 oere spilet De wierheid fan Wylgeragea yn It Dielshûs yn Wommels. Kaarten á €17,- ynklusief kopke...

13 oktober 2016

15:20
Wommels
Bibliotheek Wommels wil graag aanhaken bij een provinciaal Haakproject in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 2018:...
11:09
Gemeente Littenseradeel
Het volgende rûntepetear is op maandag 24 oktober 2016 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte...

10 oktober 2016

20:23
Wommels
Tydens de huldiging fan Paralympisk Kampioene Liesette Bruinsma krige Liesette út hannen fan Habtamu in lege cheque... It bedrach...
08:08
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 2 oktober 2016 tot en met zondag 9 oktober 2016) de volgende twee bekendmakingen...
08:01
Friesch Dagblad
Een inspectierobot die de zwakke plekken van (afval)waterleidingen van binnenuit in kaart brengt, moet de kosten bij waterschappen...

8 oktober 2016

16:23
Wommels
Op de bestjoerspagina fan Doarpsbelang fertelt de nije foarsitter, Peter Meijlis, wat oer himsels. Peter wennet al sechtjen jier yn Wommels...
16:23
Wommels
De tweede editie van de Ladies Night in Wommels is komende donderdag 13 oktober in It Dielshûs. Beide zalen zullen gevuld zijn met allerlei...

7 oktober 2016

08:59
Oosterwierum | Easterwierrum
Oan ´e ein fan dit jier ta eksposearret Jan Altenburg út Easterwierrum syn kleurige skilderijen yn it gemeentehûs yn Wommels. Letbloeier...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: