Drimble

Overlijdensberichten in Wommels

Een lijst van overlijdensberichten in Wommels. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over wommels

Overlijdensberichten in Wommels

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Wommels

DatumNaam
16 mei 2019

Grietje Dotinga-Tjeerdema

17 augustus 1932 (Achlum) - 16 mei 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 18 mei 2019 in Leeuwarder Courant
11 mei 2019

Hendrik de Boer

11 april 1927 (Longerhouw) - 11 mei 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 14 mei 2019 in Leeuwarder Courant
1 mei 2019

Dirkje Strikwerda-Jansen

13 januari 1940 (Aldegea) - 1 mei 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 4 mei 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
15 mrt 2019

Wijtske de Vries

28 december 1959 (Koudum) - 15 maart 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 18 maart 2019 in Leeuwarder Courant
10 mrt 2019

Froukje de Boer-Leerstra

1 maart 1927 (Drogeham) - 10 maart 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 13 maart 2019 in Leeuwarder Courant
4 mrt 2019

IJbeltje Miedema-de Jong

20 september 1926 (Zweins) - 4 maart 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 6 maart 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
11 jan 2019

Tetje Giliam-Leijendekker

6 mei 1923 (Dongjum) - 11 januari 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 14 januari 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
10 jan 2019

Errie Schreiber-Banga

8 september 1934 - 10 januari 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 12 januari 2019 in Friesch Dagblad
8 jan 2019

Anne Hingst

27 december 1940 - 8 januari 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 12 januari 2019 in Leeuwarder Courant
3 dec 2018

Homme Auke de Vries

18 januari 1924 (Olterterp) - 3 december 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
20 nov 2018

Marijke Veenstra-Dijkstra

20 juni 1923 (Wommels) - 20 november 2018 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd op 24 november 2018 in Leeuwarder Courant
11 okt 2018

Hidde Hobma

3 juli 1937 (Rien) - 11 oktober 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 13 oktober 2018 in Leeuwarder Courant
18 sep 2018

Piet Douma

12 juni 1926 (Wommels) - 18 september 2018 (Assen)

Bericht gepubliceerd op 19 september 2018 in Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant
14 sep 2018

Sytze Folkerts

28 mei 1934 - 14 september 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 17 september 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
2 sep 2018

Cor Brandsma

30 september 1951 (Wommels) - 2 september 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 4 september 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: