Drimble

Overlijdensberichten in Wommels

Een lijst van overlijdensberichten in Wommels. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over wommels

Overlijdensberichten in Wommels

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Wommels

DatumNaam
11 okt 2018

Hidde Hobma

3 juli 1937 (Rien) - 11 oktober 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 13 oktober 2018 in Leeuwarder Courant
18 sep 2018

Piet Douma

12 juni 1926 (Wommels) - 18 september 2018 (Assen)

Bericht gepubliceerd op 19 september 2018 in Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant
14 sep 2018

Sytze Folkerts

28 mei 1934 - 14 september 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 17 september 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
2 sep 2018

Cor Brandsma

30 september 1951 (Wommels) - 2 september 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 4 september 2018 in Leeuwarder Courant
12 aug 2018

Sijberen Hiemstra

15 augustus 1935 (Wommels) - 12 augustus 2018 (Tjerkwerd)

Bericht gepubliceerd op 14 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
9 aug 2018

Sijtske Sjoerdsma-de Jong

12 januari 1918 (Berltsum) - 9 augustus 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 13 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
5 aug 2018

Anke van der Heide-Dijkstra

6 augustus 1925 (Easterein) - 5 augustus 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 7 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
27 jul 2018

Samme Hempenius

14 oktober 1925 (Huns) - 27 juli 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 30 juli 2018 in Leeuwarder Courant
25 jul 2018

Jitske Tjalsma-Wassenaar

6 juli 1930 (Raard) - 25 juli 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 27 juli 2018 in Leeuwarder Courant
22 jul 2018

Weltje Oosterbaan-Frankena

16 juni 1918 (Wommels) - 22 juli 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 25 juli 2018 in Leeuwarder Courant
17 jul 2018

Sjoerdtje de Vries-de Jager

18 juni 1933 (Wommels) - 17 juli 2018 (Wolvega)

Bericht gepubliceerd op 19 juli 2018 in Friesch Dagblad
26 jun 2018

Hein Walstra

16 juli 1948 (IJlst) - 26 juni 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 28 juni 2018 in Leeuwarder Courant
19 jun 2018

Magda de Boer-Schipper

19 juni 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 27 juni 2018 in Bolswards Nieuwsblad
31 mei 2018

Attsje de Boer-Buma

2 juli 1933 (Nijezijl) - 31 mei 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 2 juni 2018 in Leeuwarder Courant
26 mei 2018

Klaas Oosterhof

6 juli 1941 (Echten) - 26 mei 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 29 mei 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: