Drimble

Overlijdensberichten in Wommels

Een lijst van overlijdensberichten in Wommels. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over wommels

Overlijdensberichten in Wommels

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Wommels

DatumNaam
31 mei 2018

Attsje de Boer-Buma

2 juli 1933 (Nijezijl) - 31 mei 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 2 juni 2018 in Leeuwarder Courant
26 mei 2018

Klaas Oosterhof

6 juli 1941 (Echten) - 26 mei 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 29 mei 2018 in Leeuwarder Courant
14 mei 2018

Geertje Bruinsma-Vellenga

10 november 1932 (Reahûs) - 14 mei 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 16 mei 2018 in Leeuwarder Courant
8 mei 2018

Corry Schuppert-Keuning

24 februari 1925 (Wommels) - 8 mei 2018 (Holten)

Bericht gepubliceerd op 11 mei 2018 in De Stentor, De Twentsche Courant Tubantia
5 apr 2018

Haaye Greydanus

14 april 1924 (Menaam) - 5 april 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 9 april 2018 in Leeuwarder Courant
23 mrt 2018

Trienke de Groot-Tinga

22 maart 1944 (Huns) - 23 maart 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 26 maart 2018 in Leeuwarder Courant
19 mrt 2018

Douwe Wiersma

16 december 1927 (Wommels) - 19 maart 2018 (Joure)

Bericht gepubliceerd op 22 maart 2018 in Leeuwarder Courant
17 mrt 2018

Akke Koopmans-Keulen

2 september 1932 (Drylts) - 17 maart 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 20 maart 2018 in Leeuwarder Courant
12 mrt 2018

Marchien Houtsma-de Boer

11 mei 1931 - 12 maart 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 15 maart 2018 in Leeuwarder Courant
11 mrt 2018

Aukje de Boer-Bijlsma

23 augustus 1926 (Wommels) - 11 maart 2018 (Menaldum)

Bericht gepubliceerd op 14 maart 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
1 mrt 2018

Tine (Trijntje) Wesseling-Strikwerda

20 augustus 1924 (Franeker) - 1 maart 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 3 maart 2018 in Friesch Dagblad
21 feb 2018

Doet Abma-de Jong

23 maart 1915 (Kubaard) - 21 februari 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 24 februari 2018 in Leeuwarder Courant
19 feb 2018

Sjoeke Conradie-Timersma

16 februari 1925 (Kommerzijl) - 19 februari 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 21 februari 2018 in Leeuwarder Courant
18 feb 2018

Hette Ligthart

18 maart 1932 (Sibrandabuorren) - 18 februari 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 21 februari 2018 in Leeuwarder Courant
17 feb 2018

Freerk Bosma

21 mei 1943 (Wommels) - 17 februari 2018 (Weidum)

Bericht gepubliceerd op 21 februari 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: