Drimble

Overlijdensberichten in Wieuwerd

Een lijst van overlijdensberichten in Wieuwerd. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over wieuwerd

Overlijdensberichten in Wieuwerd

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Wieuwerd

DatumNaam
4 jan 2019

Ali Christina Klik-Wagenaar

14 december 1948 (Sneek) - 4 januari 2019 (Wieuwerd)

Bericht gepubliceerd op 8 januari 2019 in Leeuwarder Courant
16 nov 2015

Jan de Vries

24 juli 1937 (Tersoal) - 16 november 2015 (Wieuwerd)

Bericht gepubliceerd op 18 november 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
23 mei 2015

Jaap (Jacob) Smink

12 januari 1949 - 23 mei 2015 (Wieuwerd)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2015 in Leeuwarder Courant
1 jan 2015

"Hynsteman" (Jentje) Koopmans

25 juli 1942 (Wieuwerd) - 1 januari 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 3 januari 2015 in Leeuwarder Courant
22 dec 2014

Tjitske Boelens-Schuurmans

29 juni 1950 (Wieuwerd) - 22 december 2014 (Boazum)

Bericht gepubliceerd op 27 december 2014 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: