Drimble

Wieuwerd Video's

Videos op YouTube over Wieuwerd. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over wieuwerd

Video's over Wieuwerd

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Wieuwerd die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Spoorwegovergang Wieuwerd // Dutch Railroad Crossing

Toegevoegd op 6 oktober 2018

Locatie: Froonackerdyk, N384 Traject: Leeuwarden - Sneek/Stavoren Soort: AHOB Rode lichten: 16 Ontruimingslichten: 1 Voorwaarschuwingsseinen: 4 Bellen: ...

Wieuwerd Nicolaaskerk,

Toegevoegd op 2 juni 2018

Gemaakt door: Aldert, Bram, Kai, Ruben VN en Ruben K.

Mummies Of Wiuwert (Wieuwerd) Friesland Holland 2018

Toegevoegd op 26 mei 2018

De mummies van Wieuwerd Het 'wonder' van Wieuwerd werd in 1765 ontdekt door een aantal timmerlui die bij onderhoudswerk in de kerk elf lijkkisten vonden ...

Spoorwegovergang Wieuwerd // Dutch Railroad Crossing

Toegevoegd op 22 februari 2018

Locatie: Froonackerdyk, N384 Traject: Leeuwarden - Sneek/Stavoren Soort: AHOB Rode lichten: 16 Ontruimingslichten: 1 Voorwaarschuwingsseinen: 4 Bellen: ...

Spoorwegovergang Wieuwerd (Wiuwert)/ Level Crossing/ Passage A Niveau/ Bahnübergang

Toegevoegd op 11 juli 2017

De stoptrein naar Sneek passeert de Froonackerdyk De stoptrein nei Snits rydt de Froonackerdyk foarby Le Train omnibus a destination Sneek passe un ...

Mummies Van Wieuwerd

Toegevoegd op 7 mei 2016

Het mysterie van Wieuwerd.

Spoorwegovergang Wieuwerd // Dutch Railroad Crossing

Toegevoegd op 18 mei 2014

Locatie: Froonackerdyk, N384 Traject: Leeuwarden - Sneek/Stavoren Soort: AHOB Rode lichten: 16 Ontruimingslichten: 1 Paggen: 4 Bellen: 6 Bomen: 4 ...

Spoorwegovergang Wieuwerd // Dutch Railroad Crossing

Toegevoegd op 18 mei 2014

Locatie: Froonackerdyk, N384 Traject: Leeuwarden - Sneek/Stavoren Soort: AHOB Rode lichten: 16 Ontruimingslichten: 1 Paggen: 4 Bellen: 6 Bomen: 4 ...

Spoorwegovergang Wieuwerd // Dutch Railroad Crossing

Toegevoegd op 17 mei 2014

Locatie: Froonackerdyk, N384 Traject: Leeuwarden - Sneek/Stavoren Soort: AHOB Rode lichten: 16 Ontruimingslichten: 1 Paggen: 4 Bellen: 6 Bomen: 4 ...

De Mummies Van Wiuwert

Toegevoegd op 3 april 2013

Wist je dat je helemaal niet naar Egypte hoeft te gaan om mummies te bekijken? Hier in dit kerkje in Wiuwert vonden timmermannen in 1765 11 gestapelde ...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: