Drimble

112 Pingjum

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Pingjum. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Pingjum.

informatie alleen over pingjum

P2000-meldingen in Pingjum

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Pingjum. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Pingjum

DatumTijd112 Melding
10-07-201912:17Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming Prio 3 Pingjum N31 Re 9,1
06-07-201911:22Brandweer met normale urgentie naar Waltingaleane, Pingjum
P 2 (inci-07) Dier te water Waltingaleane Pingjum 025734
29-04-201919:50Traumahelicopter naar Lammert Scheltesstraat, Pingjum
A1 (Inzet Ambu: MMT Inzet) 13991 Rit 50980 Pingjum Lammert Scheltesstraat 8749GT regio 02
29-11-201816:36Brandweer met gepaste spoed naar Grote Buren in Pingjum
p 2 inci-09 gezondheid ass.: til assistentie grote buren pingjum 025734
07-08-201818:19Brandweer met gepaste spoed naar Nesserlaan in Pingjum
p 2 inci-01 afval/rommel brand nesserlaan pingjum 025734
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: