Drimble

Overlijdensberichten in Pingjum

Een lijst van overlijdensberichten in Pingjum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over pingjum

Overlijdensberichten in Pingjum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Pingjum

DatumNaam
26 dec 2018

Sietse Hiemstra

4 juli 1938 (Pingjum) - 26 december 2018 (Sint Annaparochie)

Bericht gepubliceerd op 29 december 2018 in Leeuwarder Courant
23 nov 2018

Sipke de Vries

22 juli 1948 (Leeuwarden) - 23 november 2018 (Pingjum)

Bericht gepubliceerd op 27 november 2018 in Leeuwarder Courant
5 aug 2018

Anne (Adriana Maria) de Bourgraaf

7 februari 1952 (Wilhelminadorp) - 5 augustus 2018 (Pingjum)

Bericht gepubliceerd op 7 augustus 2018 in PZC Provinciale Zeeuwse Courant
28 feb 2018

Anne Peter Wagenaar

3 december 1953 (Pingjum) - 28 februari 2018 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 3 maart 2018 in Leeuwarder Courant
24 jan 2018

Rients de Boer

10 december 1941 (Pingjum) - 24 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 27 januari 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
24 sep 2017

Doekle Yntema

4 januari 1922 (Pingjum) - 24 september 2017 (Grouw)

Bericht gepubliceerd op 26 september 2017 in Leeuwarder Courant
9 apr 2017

Henk (Hendrik) de Boer

27 mei 1928 (Pingjum) - 9 april 2017 (Ferwerd)

Bericht gepubliceerd op 11 april 2017 in Leeuwarder Courant
21 feb 2017

Geertje van der Zee-Gerlofsma

16 november 1933 (Pingjum) - 21 februari 2017 (Harlingen)

Bericht gepubliceerd op 23 februari 2017 in Leeuwarder Courant
7 feb 2017

Douwe Wijnalda

23 maart 1924 (Pingjum) - 7 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 9 februari 2017 in Leeuwarder Courant
8 jan 2017

Pieter Wiersma

30 december 1939 (Pingjum) - 8 januari 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 11 januari 2017 in Leeuwarder Courant
20 dec 2016

Dolly van de Wetering-Groenhart

29 april 1959 (Zurich) - 20 december 2016 (Pingjum)

Bericht gepubliceerd op 23 december 2016 in Leeuwarder Courant
22 sep 2016

Riemke Muiser-Volbeda

8 april 1944 (Pingjum) - 22 september 2016 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 24 september 2016 in Leeuwarder Courant
18 sep 2016

Klaas Arie Tulp

27 februari 1950 (Pingjum) - 18 september 2016 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 21 september 2016 in Leeuwarder Courant
7 aug 2016

Sjoerd Karsten

4 mei 1939 (Pingjum) - 7 augustus 2016 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 10 augustus 2016 in Leeuwarder Courant
5 apr 2016

Tetje Rauwerda-Bakker

20 augustus 1929 (Pingjum) - 5 april 2016 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 7 april 2016 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: