Drimble

112 Hindeloopen

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Hindeloopen. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Hindeloopen.

informatie alleen over hindeloopen

P2000-meldingen in Hindeloopen

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Hindeloopen. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Hindeloopen

DatumTijd112 Melding
06-10-201914:11Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
04-10-201913:30Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
06-09-201914:03Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
30-08-201916:58Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
18-08-201913:22Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
07-08-201910:38Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
05-08-201917:31Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
04-08-201919:22Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
03-08-201910:22Brandweer met hoge urgentie naar Kreilerstraat, Hindeloopen
P 1 (inci-05) Gezondheid (Ass.: afhijsen) Kreilerstraat Hindeloopen 025650
31-07-201912:44Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
23-07-201900:37Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
08-07-201910:14Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
26-06-201921:46Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Hindeloopen
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Hindeloopen IJsselmeer
06-06-201921:36Brandweer met normale urgentie naar Hindeloopen
P 2 (inci-05) Dier te water (vee) Workum - Hindeloopen 40,1 Workum 025735
21-03-201913:07Brandweer met hoge urgentie naar Oosterstrand, Hindeloopen
P 1 (inci-02) Scheepsbrand 0257-6042 Jachthaven Hindeloopen Oosterstrand Hindeloopen 025735
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: