Drimble

Overlijdensberichten in Hindeloopen

Een lijst van overlijdensberichten in Hindeloopen. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over hindeloopen

Overlijdensberichten in Hindeloopen

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Hindeloopen

DatumNaam
3 okt 2018

Niek (Dominicus Anne) Bosma

17 april 1933 (Hindeloopen) - 3 oktober 2018 (Zwolle)

Bericht gepubliceerd op 9 oktober 2018 in Huis aan Huis Elburg, Huis aan Huis Elburg-Oldebroek / Nunspeet Huis aan Huis
20 sep 2018

Janneke Couperus-Boschma

6 augustus 1938 (Hindeloopen) - 20 september 2018 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 22 september 2018 in Friesch Dagblad
16 sep 2018

Elske Tuinier-Folkertsma

12 juli 1928 (Hindeloopen) - 16 september 2018 (Balk)

Bericht gepubliceerd op 18 september 2018 in Leeuwarder Courant
3 aug 2018

Gerard (Gerhard Wale Friedrich) de Jong

20 juli 1946 - 3 augustus 2018 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd op 7 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
30 jul 2018

Klaas Bokma

12 december 1927 (Ferwoude) - 30 juli 2018 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd op 1 augustus 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
16 jul 2018

Broer Jochem Sikkes

26 november 1952 (Hindeloopen) - 16 juli 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 18 juli 2018 in Leeuwarder Courant
14 jul 2018

Pieter Boschma

23 november 1934 (Hindeloopen) - 14 juli 2018 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 16 juli 2018 in Friesch Dagblad
26 jun 2018

Annie Sikkes-de Boer

22 april 1941 (Hindeloopen) - 26 juni 2018 (Groningen)

Bericht gepubliceerd op 29 juni 2018 in Friesch Dagblad
23 jun 2018

Harmke Amsterdam

21 december 1937 (Hindeloopen) - 23 juni 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 26 juni 2018 in Leeuwarder Courant
7 jun 2018

Sjerp Smid

7 juni 1928 (Koudum) - 7 juni 2018 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd op 9 juni 2018 in Leeuwarder Courant
4 apr 2018

Sjoerdtje Stallmann-Smid

15 augustus 1938 (Hindeloopen) - 4 april 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 7 april 2018 in Leeuwarder Courant
20 jan 2018

Annie (Antje) Groen-Vierstra

18 maart 1928 (Hindeloopen) - 20 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 23 januari 2018 in Leeuwarder Courant
20 okt 2017

Tjeerd Gerlsma

12 februari 1933 (Hindeloopen) - 20 oktober 2017 (Spannum)

Bericht gepubliceerd op 24 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
14 mei 2017

Janny (Jantje) de Boer

16 juni 1929 (Hindeloopen) - 14 mei 2017 (Zwolle)

Bericht gepubliceerd op 16 mei 2017 in Leeuwarder Courant
25 feb 2017

Gauke Bootsma

5 oktober 1944 (Hindeloopen) - 25 februari 2017 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 28 februari 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: