Overlijdensberichten in Hindeloopen

Een lijst van overlijdensberichten in Hindeloopen. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over hindeloopen
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Hindeloopen

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Hindeloopen

DatumNaam
22 mrt 2022

Eelkje Mulder-Kooij

26 juli 1929 (Hindeloopen) - 22 maart 2022 (Stavoren)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 nov 2021

Hendrik (Henk) Borneman

24 maart 1939 (Hindeloopen) - 14 november 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
4 okt 2021

Gelland Smid-Meines

7 mei 1932 (Hindeloopen) - 4 oktober 2021 (Koudum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 sep 2021

Hinke Jaarsma-Glashouwer

29 maart 1939 (Hindeloopen) - 15 september 2021 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 aug 2021

Hendrik Ligthart

4 december 1930 (Hindeloopen) - 26 augustus 2021 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
3 apr 2021

Cor (Georg) Buma

5 maart 1940 - 3 april 2021 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
16 jan 2021

Sjouke (Sjors) Bulthuis

26 april 1944 (Hindeloopen) - 16 januari 2021 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
16 jan 2021

Sjors (Sjouke) Bulthuis

26 april 1944 (Hindeloopen) - 16 januari 2021 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
15 jan 2021

Johannes Dikkes

8 november 1942 (Hindeloopen) - 15 januari 2021 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 jan 2021

Johannes Dikkes

8 november 1942 (Hindeloopen) - 15 januari 2021 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
12 jan 2021

Atte Hoekstra

20 oktober 1944 (Workum) - 12 januari 2021 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 jan 2021

Atte Hoekstra

20 oktober 1944 (Workum) - 12 januari 2021 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
30 nov 2020

Grietje Jacoba van der Valk-van Dijk

22 februari 1926 (Hindeloopen) - 30 november 2020 (Workum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 nov 2020

Grietje Jacoba van Dijk

22 februari 1926 (Hylpen (Hindeloopen)) - 30 november 2020 (Workum)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Online Familieberichten)
18 nov 2020

Tjitte Glashouwer

19 juni 1936 (Heemstede) - 18 november 2020 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: