Drimble

Monumenten in Hindeloopen

Een lijst van rijksmonumenten in Hindeloopen. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over hindeloopen

Rijksmonumenten gelegen in Hindeloopen

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Hindeloopen

PostcodeAdresPlaats
8713 KJBuren 2
Diep pand onder zadeldak met eenvoudig puntgevel
Hindeloopen
8713 KBBuren 26
Eenvoudig pand onder voor afgeschuind zadeldak
Hindeloopen
8713 KVKalverstraat 7
Herbouwde typische Hindelooper gevel met gebogen deurnis, twee friezen, kleine o
Hindeloopen
8713 KVKalverstraat 13
Pand onder voor afgeschuind zadeldak
Hindeloopen
8713 KVKalverstraat 4
Klein pand onder zadeldak tussen topgevels doorsneden door een geblokt fries
Hindeloopen
8713 KGKerkstraat 1
Grote Kerk
Hindeloopen
8713 KDDijkweg 3
Museum Hindeloopen (voorheen Hidde Nijland Museum, voormalig raadhuis)
Hindeloopen
8713 JDNieuwe Weide 1
Voormalig raadhuis
Hindeloopen
8713 JDNieuwe Weide 5
Pand onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen met bord en dakkapel
Hindeloopen
8713 JDNieuwe Weide 7
Pand met vernieuwd bovendeel onder zadeldak tegen puntgevel
Hindeloopen
8713 JDNieuwe Weide 9
Stadsboerderij van het stelptype met zijlangsdeel
Hindeloopen
8713 JENieuwe Weide 4
Eenvoudig hoekpand onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen
Hindeloopen
8713 JKNieuwstad 5
Breed pand onder schilddak met topschoorstenen en grote dakkapel
Hindeloopen
8713 JKNieuwstad 15
Pand onder zadeldak tegen gebeeldhouwde klokgevel
Hindeloopen
8713 JLNieuwstad 21
Pand onder zadeldak tegen puntgevel doorsneden door twee niet versierde friezen
Hindeloopen
8713 JLNieuwstad 25
Eenvoudig pand onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen met bord en da
Hindeloopen
8713 JNNieuwstad 49
Stadsboerderij van het stelptype met aan de brede zijde aangebouwd woonhuis
Hindeloopen
8713 JKNieuwstad 12
Pand onder zadeldak tegen klokgevel
Hindeloopen
8713 JKNieuwstad 22
Pand onder zadeldak tussen puntgevels met nieuwe voorgevel en achtergevel met tw
Hindeloopen
8713 JLNieuwstad 24
Tot woning ingericht zomerhuis met puntgevels met fries
Hindeloopen
8713 JLNieuwstad 32
Zomerhuis onder zadeldak tussen topgevels met toppilasters en fries
Hindeloopen
8713 JLNieuwstad 34
Dubbel pand onder schilddak met hoekschoorstenen waarop bord met houten bekronin
Hindeloopen
8713 JMNieuwstad 38
Gebouw Irene
Hindeloopen
8713 JMNieuwstad 44
Eenvoudig pand met gepleisterde gevel onder voor afgeschuind zadeldak
Hindeloopen
8713 JP't Oost 12
Sylhús, sluiswachterswoning met "leugenbank" en houten klokkentoren met spits
Hindeloopen

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: