Drimble

Burgwerd Nieuws

Weerbericht Burgwerd | Meer nieuws uit de Gemeente Zuidwest-Friesland Regio Sneek

informatie alleen over burgwerd
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Lemsterkrant | LemmerDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

9 juli 2018

09:48
Burgwerd .info
De bestelde Burgwerder vlaggen zijn nagenoeg bezorgd. Vlagt u mee tijdens de volgende activiteiten?dinsdag 11 juli 2018: de Elfstedentocht...

25 juni 2018

12:44
Burgwerd .info
Dichtersfestijn ´In Ons Element´ brandt los bij Arum Op zondagmiddag 1 juli om 12.00 uur start het dichtersevenement ´In Ons Element´...

15 juni 2018

10:03
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Bolsward Noa Elzinga heeft woensdag 13 juni het derde Wallball jeugdtoernooi van KV Bolsward gewonnen. Zij was de beste van twaalf...

13 juni 2018

12:48
Burgwerd .info
De vlaggen zijn besteld: 54 stuks + 1 grote voor de kerktoren! Heb je een vlag besteld, dan ontvang je een briefje, e-mail of Messengerbericht...

11 juni 2018

16:30
RD | Muziek
Het huisorgel van theoloog dr. O. Noordmans (1871-1956) krijgt een nieuwe bestemming in de Johanneskerk in het Friese Burgwerd. Daar...

10 juni 2018

21:43
Burgwerd .info
Meepraten hoe we Burgwerd groener kunnen maken? Werken aan de biodiversiteit ín ons dorp? De teelt van lokaal voedsel kunnen vergroten?...

8 juni 2018

12:55
It Nijs
Tsjerkeried en kolleezje fan tsjerkerintmasters fan de PKN- gemeente Burchwert (Burgwerd)-Hartwert (Hartwerd)-Hichtum meitsje wrâldkundich:...
10:43
Burgwerd .info
De actie voor de Burgwerder vlag loopt prima. Ruim 30 inwoners bestelden inmiddels een exemplaar. Maandag 11 juni geven we de bestelling...

7 juni 2018

10:33
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
De Kerkeraad en college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Burchwert (Burgwerd)-Hartwert (Hartwerd)-Hichtum nemen zaterdag...

5 juni 2018

22:33
Orgelnieuws.nl
Op zaterdag 16 juni vindt in de Johanneskerk te Burgwerd (Burchwert) de officiële overdracht en ingebruikneming plaats van een negentiende-eeuws...

25 mei 2018

15:48
Burgwerd .info
Dit jaar is de nationale Burendag op 22 september. Dorpen of buurten kunnen die dag een activiteit op touw zetten om hun dorp, wijk...

15 mei 2018

21:44
Burgwerd .info
Op initiatief van Hannie Duursma, dat door een aantal mede-dorpelingen werd ondersteund, is vanmiddag bij het Teetúntsje de Boekenkast...

11 mei 2018

08:18
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Burgwerd (gemeente Zuidwest-Friesland): Kapelstrjitte 11, 8742 KN Burgwerd voor...

1 mei 2018

12:35
Omroep Friesland
Ferhalen fan minsken dy´t de Twadde Wrâldoarloch meimakken, komme der hieltyd minder. Dochs binne se der noch. Faak binne it no jeugdoantinkens...

25 april 2018

22:35
Omroep Friesland
Trije krúspunten op de provinsjale dyk tusken Ljouwert (Leeuwarden) en Boalsert, de N359, wurde oer sa´n twa jier oanpast. It giet...

17 april 2018

10:47
Burgwerd .info
Oproep aan natuurliefhebbersBiodiversiteit is een hot item geworden. We worden ons steeds meer bewust van de risico´s die kleven aan de terugloop...

14 april 2018

15:22
Ensafh
At it tsjuster is, sjoch je net folle dat is de erfaring dy´t wij ûndergean yn Burchwert (Burgwerd), it doarp fan Tsjêbbe Hettinga...
Ensafh

13 april 2018

08:18
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Burgwerd (gemeente Zuidwest-Friesland): De Opfeart 4, 8742 KW Burgwerd voor € 187.500...

6 april 2018

13:48
Burgwerd .info
Klik hier voor het bericht: stamppotbuffet2018.pdf...

28 maart 2018

12:36
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
BOLSWARD Jan Willem Postma heeft woensdagochtend het eerste kievitsei van de Vogelwacht Bolsward e.o. gevonden. Postma stuitte in een veld...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: