Drimble

Overlijdensberichten in Burgwerd

Een lijst van overlijdensberichten in Burgwerd. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over burgwerd

Overlijdensberichten in Burgwerd

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Burgwerd

DatumNaam
23 dec 2018

Klaas Hettinga

23 maart 1946 (Burgwerd) - 23 december 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 27 december 2018 in Leeuwarder Courant
21 sep 2018

Yfke Abma

15 maart 1936 (Burgwerd) - 21 september 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 24 september 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
17 sep 2018

Harmen Wiebes Gerritsma

28 oktober 1941 (Burgwerd) - 17 september 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 19 september 2018 in Leeuwarder Courant
19 jun 2018

Tonia van der Veen-Waterlander

2 juni 1933 (Burgwerd) - 19 juni 2018 (Meppel)

Bericht gepubliceerd op 22 juni 2018 in Meppeler Courant
28 apr 2018

Auke Wierda

21 mei 1956 (Amsterdam) - 28 april 2018 (Burgwerd)

Bericht gepubliceerd op 30 april 2018 in Leeuwarder Courant
6 apr 2018

Truke (Geertruida Sijbrigje) de Boer-Galama

9 juli 1913 (Burgwerd) - 6 april 2018 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 11 april 2018 in Leeuwarder Courant
8 mrt 2018

Jille Binne Westerhof

7 juli 1950 (Woudsend) - 8 maart 2018 (Burgwerd)

Bericht gepubliceerd op 10 maart 2018 in Leeuwarder Courant
14 feb 2018

Betty (Befke) Zijlstra-Fopma

15 januari 1925 (Burgwerd) - 14 februari 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 15 februari 2018 in Leeuwarder Courant
13 nov 2017

Eibert Stroband

25 juni 1937 (Burgwerd) - 13 november 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 16 november 2017 in Leeuwarder Courant
3 okt 2017

Ate Feenstra

30 oktober 1925 (Burgwerd) - 3 oktober 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 5 oktober 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
15 sep 2017

Sjoukje Eringa-Poelstra

3 juli 1922 (Schiedam) - 15 september 2017 (Burgwerd)

Bericht gepubliceerd op 18 september 2017 in Leeuwarder Courant
24 aug 2017

Anna Jacoba Vlieger-Boschma

30 juli 1928 (Burgwerd) - 24 augustus 2017 (IJlst)

Bericht gepubliceerd op 28 augustus 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
4 aug 2017

Pjirkje de Boer

31 december 1940 (Burgwerd) - 4 augustus 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 8 augustus 2017 in Leeuwarder Courant
26 apr 2017

Roel Smedinga

2 april 1949 (Burgwerd) - 26 april 2017 (Meppel)

Bericht gepubliceerd op 3 mei 2017 in Noordoostpolder
24 apr 2017

Wiepie (Wiebren) Dijkstra

11 september 1947 (Burgwerd) - 24 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 26 april 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: