Drimble

Overlijdensberichten in Schraard

Een lijst van overlijdensberichten in Schraard. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over schraard

Overlijdensberichten in Schraard

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Schraard

DatumNaam
3 apr 2019

George Runhaar

3 april 2019 (Schraard)

Bericht gepubliceerd op 10 april 2019 in Bolswards Nieuwsblad
17 okt 2018

Tine (Trijntje) de Haan-Tjallingiï

21 mei 1926 (Sexbierum) - 17 oktober 2018 (Schraard)

Bericht gepubliceerd op 19 oktober 2018 in Friesch Dagblad
22 jun 2018

Hieke Wiersma-Boschma

26 april 1922 (Schraard) - 22 juni 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 25 juni 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
2 apr 2018

Onno Elgersma

24 juli 1934 (Schraard) - 2 april 2018 (Geldrop)

Bericht gepubliceerd op 5 april 2018 in Eindhovens Dagblad
16 dec 2017

Steffen Elgersma

17 juni 1933 (Schraard) - 16 december 2017 (Veenwouden)

Bericht gepubliceerd op 19 december 2017 in Leeuwarder Courant
14 sep 2017

Jantje Andela-Jorritsma

15 oktober 1934 (Schraard) - 14 september 2017 (West-Terschelling)

Bericht gepubliceerd op 18 september 2017 in Friesch Dagblad
8 sep 2017

Lubbert Cuperus

7 maart 1943 (Schraard) - 8 september 2017 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd op 12 september 2017 in Leeuwarder Courant
22 aug 2017

Jelte Strikwerda

25 januari 1925 (Schraard) - 22 augustus 2017 (Wolfheze)

Bericht gepubliceerd op 30 augustus 2017 in Leeuwarder Courant
23 mei 2017

Hieke Kramer-Jorritsma

15 februari 1937 (Schraard) - 23 mei 2017 (Bant)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2017 in Friesch Dagblad
15 sep 2015

Hotze Nauta

11 mei 1943 (Schraard) - 15 september 2015 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 17 september 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: