Drimble

Terzool Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Zuidwest-Friesland Regio Sneek

informatie alleen over terzool
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

2 maart 2018

08:15
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Terzool (gemeente Zuidwest-Friesland):Durk Dijkstrastrjitte 5, 9014 CC Tersoal...

15 november 2017

08:17
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Terzool (gemeente Zuidwest-Friesland):Durk Dijkstrastrjitte 5 A, 9014 CC Tersoal...

9 augustus 2017

08:10
Drimble Bedrijfsnieuws
De volgende drie bedrijven hebben zich de afgelopen week (31/17) in de gemeente Zuidwest-Friesland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:...

18 juni 2017

08:28
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Terzool (gemeente Zuidwest-Friesland):Buorren 13, 9014 CE Tersoal voor € 275.000...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: