Drimble

Itens Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Zuidwest-Friesland Regio Sneek

menu itens
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

30 december 2017

18:11
De 4 Doarpen
Aldjiersnacht nei tolven is doarpshus De Lytse Fjouwere yn Itens iepen foar minsken dy mekoar in lokkich 2018 tawinskje wolle, meiinoar...

24 december 2017

02:20
Wommels
Kinderen van OBS De Opslach hebben samen met kinderen van de scholen De Romte Itens, It Bynt Winsum en De Stjelp Baard en met Wiebe...

19 december 2017

12:20
Franeker Courant
WINSUM/BAARD De kinderen van basisschool it Bynt in Winsum en De Stjelp in Baard hebben samen met basisschoolde de Opslach in Wommels,...

18 december 2017

12:33
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Itens - De kinderen van basisschool de Romte in Itens hebben samen met drie andere basisscholen en zanger Wiebe Kaspers een Friese...

14 december 2017

11:19
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Leerlingen van de Romte in Itens, de Opslach in Wommels, de Stjelp in Baard en it Bynt in Winsum hebben samen met muzikant Wiebe Kaspers...

11 december 2017

20:07
De 4 Doarpen
De 4 doarpen met de grutto in de Fryske Top 100? Het zou zomaar kunnen.Kinderen van basisschool de Romte in Itens hebben samen met zanger...

29 november 2017

21:11
De 4 Doarpen
De IJsbaan in Rien is alweer onder water gezet, in afwachting van wat moeder natuur zal gaan doen.Donderdag 30 november a.s. organiseert...

21 november 2017

14:07
De 4 Doarpen
Freedtejûn 1 desimber is it (Sinteklaze) priiskaarten foar elkenien! Sint hat in priis besoargje litten foar elk dy´t meidocht! Dus net stinne,...

20 november 2017

15:07
De 4 Doarpen
It doarpshûs yn Itens siet ôfrûne sneon fol, de jierlijkse FDD kwisjûn stie op it programma. Sa´n 20 klups en ferienings binne...

11 november 2017

22:11
De 4 Doarpen
Gisteren is een telefoon gevonden in Itens. De eigenaar van de telefoon (zie foto) kan zich melden bij Loek en Karin.

24 oktober 2017

21:09
De 4 Doarpen
Op 1 en 2 november starten de keramieklessen, gegeven door Agatha Roozendaal . De lessen worden gegeven in het atelier op de Hearedyk...

23 oktober 2017

08:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 15 oktober 2017 tot en met zondag 22 oktober 2017) de volgende 21 bekendmakingen...

3 oktober 2017

12:07
De 4 Doarpen
Under grutte publike belangstelling, hat boargemaster Johanneke Liemburg op sneontemiddei 30 septimber foar de lêste kear de prizen...

25 september 2017

08:06
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 17 september 2017 tot en met zondag 24 september 2017) de volgende 23 bekendmakingen...

24 september 2017

22:07
De 4 Doarpen
Sneontemiddei 23 septimber is it fernijde doarpshûs ´De lytse Fjouwere´ feestlik iepene. Boargemaster Liemburg wie spesjaal foar...
15:56
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Itens - Alex van Ligten spreekt donderdag 28 september om 20.00 uur in het kader van de Itenser Rûnte in de hervormde kerk van Itens....

19 september 2017

12:11
De 4 Doarpen
Wie zijn wij? Koar Fjouwerlûd met leden uit de wijde omgevingWaar zingen wij? In het dorpshuis de Lytse Fjouwere te ItensWat zingen...

17 september 2017

20:11
De 4 Doarpen
Nei de earste needhelp, moat Sint Maarten wer opboud wurde. Foar de hiele ynfrastrukturele planning is Marinus Pool fan Itens frege....

11 september 2017

17:10
De 4 Doarpen
Oproep aan alle inwoners van Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Op 23 september 2017 wordt ons verbouwde dorpshuis ´De Lytse Fjouwere...

6 september 2017

22:08
De 4 Doarpen
Snein is de lêste keatspartij fan it seizoen yn Itens, mei in nije stiper: De Fopma partij! Foar leden fan K.f. Itens e.o., minsken...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: