Itens Nieuws

Weerbericht Itens | Meer nieuws uit de Gemeente Súdwest-Fryslân Regio Sneek

informatie alleen over itens
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerPolitie De Friese MerenPolitie Súdwest-FryslânSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot Bolsward-IJsselmeerkustGroot De Fryske Marren | De Friese MerenGroot SneekDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaOmroep Sudwest | Zuidwest FrieslandWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenRadio Spannenburg | De Friese MerenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest FrieslandGemeente De Friese Meren | VideoGemeente Zuidwest Friesland | Video
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

29 juni 2022

13:12
De 4 Doarpen
Volgend weekend is het dorpsfeest in de Fjouwer doarpen! Voor alle vrijwilligers, die ingedeeld zijn bij een activiteit of een dienst...
☆ De 4 Doarpen

15 juni 2022

13:14
Ondernemend Friesland
Grote zelfgeknutselde maquettes, bonte posters, houtblokken en hele grasmatten werden vanmorgen het gemeentehuis in gesleept. Negen... Zie ook:
☆ Ondernemend Friesland

14 juni 2022

14:23
Regio Online
Negen basisscholen in Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) presenteerden vandaag tijdens de finaledag in Sneek hun ideeën voor een groen...
☆ Regio Online

13 juni 2022

22:05
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Grote zelf geknutselde maquettes, bonte posters, houtblokken en hele grasmatten werden vanmorgen het gemeentehuis in gesleept. Negen... Zie ook:
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust
14:05
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Veertien basisscholen presenteerden vandaag hun plannen voor een groen, klimaatproof schoolplein aan de jury. Basisschool De Romte...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

27 mei 2022

10:29
It Nijs
Eastermar (Oostermeer) De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Feenstra Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. E. Jongstra, tema Underweis;...
☆ It Nijs

23 mei 2022

21:11
De 4 Doarpen
Het meest gezellige hardloopevenement van de Greidhoeke van, voor en met de mienskip. Jij bent erbij toch? Want: je Swit of je Sit!...
☆ De 4 Doarpen

23 april 2022

09:58
It Nijs
Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, da. W. Keuning, tema: Hinkje op twa gedachten, mei de Itenser Sjongers Koarnjum Niklaastsjerke, 9.30...
☆ It Nijs

22 april 2022

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 21 april 2022) de volgende twaalf bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

16 april 2022

20:54
Groot Sneek
Over zo´n 8 weken is het weer zover! De Swit & Sit- Rin wordt gelopen in Itens. Na twee jaar van afwezigheid wordt di...
☆ Groot Sneek
15:11
De 4 Doarpen
Over zo´n 8 weken is het weer zover! De Swit & Sit- Rin wordt gelopen in Itens. Na twee jaar van afwezigheid wordt dit jaar de 3e editie...
☆ De 4 Doarpen

13 april 2022

09:11
De 4 Doarpen
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen” De algemene ledenvergadering...
☆ De 4 Doarpen

7 april 2022

09:11
De 4 Doarpen
De 4 Doarpen plaatste het volgende bericht op hun website: Pedagogisch medewerker gezocht voor BSO locatie Itens.
☆ De 4 Doarpen

29 maart 2022

19:11
De 4 Doarpen
Troch gearwurking tusken Nynke van Foeken út Lytsewierrum en Klaas Visbeek út Leons kinne tsjerketsjinsten fan Itens nochris belústere...
☆ De 4 Doarpen

25 maart 2022

17:02
It Nijs
Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds T.T. Osinga, dooptsjinst; mei it Itenser koar Jorwert Radboudtsjerke, 10.30 oere, ds. H.T. Wagenaar...
☆ It Nijs

11 maart 2022

09:11
De 4 Doarpen
Freed 8 april yn de Fermanje yn Itens In fleurige fertoaning mei in Stabij yn ´e haadrol Yn novimber ferskynde it keunst - en lêsboek...
☆ De 4 Doarpen

25 februari 2022

18:11
De 4 Doarpen
3 Mrt 2022 20:00 Uur - 22.00 uur Dr Ton de Kok De God van Spinoza, een God voor iedereen´ Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing...
☆ De 4 Doarpen
07:28
It Nijs
Damwâld (Damwoude) Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Hilaard Johannes de Dopertsjerke, 11.00 oere, ds. W. Feenstra Itens...
☆ It Nijs

29 oktober 2021

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 28 oktober 2021) de volgende 44 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

22 oktober 2021

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 21 oktober 2021) de volgende 71 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Súdwest-FryslânNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: