Drimble

Itens Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Zuidwest-Friesland Regio Sneek

informatie alleen over itens
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

14 april 2018

20:09
De 4 Doarpen
Freed 13 april wie de slotjûn fan de klaverjaskompetysje 2017-1018.Nei in prachtich winterseizoen, mei meastal 6 of 7 tafels kaarters...

11 april 2018

22:08
De 4 Doarpen
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen”De algemene ledenvergadering...

8 april 2018

22:11
De 4 Doarpen
Afgelopen zaterdag is er een sleutel gevonden in het gras bij de glasbak in Itens (zie foto). De eigenaar kan zich melden bij Hearedyk...

30 maart 2018

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 29 maart 2018) de volgende 42 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

28 maart 2018

14:40
Omroep Friesland
De basisskoallen yn de doarpen yn it eardere Littenseradiel komme de kommende fiif jier net yn gefaar. Dat ferwachtet wethâlder Stella...

27 maart 2018

17:54
IVN
Leerlingen van basisscholen De Romte (Itens), De Opslach (Wommels), De Stjelp (Baard) en It Bynt (...
IVN

23 maart 2018

07:26
It Nijs
Seisde snei fan de fjirtichdagetiid. Palmsnein Bitgummole (Beetgumermolen) Prot. tsjerke, 9.30 o., ds. P. Beintema Boksum Sint-Margryttsjerke,...

21 maart 2018

19:11
Radio Markant
Leerlingen van basisscholen De Romte (Itens), De Opslach (Wommels), De Stjelp (Baard) en It Bynt (Winsum) hebben maandag 19 maart een eigen...

19 maart 2018

16:54
Groot Sneek
Leerlingen van basisscholen De Romte (Itens), De Opslach (Wommels), De Stjelp (Baard) en It Bynt (Winsum) hebben maandag 19 maart een eigen...
15:08
De 4 Doarpen
Sneon 24 is der in geselliche musykjûn yn de Lytse Fjouwere yn Itens foar eltsenien dy´t wol hâld fan in geselliche Sit-jûn! Fanôf...

16 maart 2018

22:12
De 4 Doarpen
Bij deze stel ik me graag aan u voor : Karin Batteram, één van de buurtsportcoaches van gemeenteSúdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)....
15:07
Kubaarddorp | Kubaard
Karin Batteram is een van de buurtsportcoaches van gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland). Vanaf nu is zij aanspreekpunt voor...

15 maart 2018

16:11
De 4 Doarpen
Op woansdei 21 maart wolle wy jo graach ús trijetalige skoalle sjen litte. Jo binne fan herte wolkom tusken 08.30 en 10.00 oere. De kofje...

7 maart 2018

13:38
Groot Sneek
Zaterdag 9 juni 2018 zal in Itens voor de eerste keer de Swit&Sit Rin georganiseerd worden. Vier enthousiaste amateur- hardloopsters...

23 februari 2018

11:12
De 4 Doarpen
Op sneon 9 juny sil de earste edysje organisearre wurde fan de Swit en Sit Rin yn Itens. Foar de bern sil der in Kidsrun fan 1 en 2 km wêze...
08:17
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Itens (gemeente Zuidwest-Friesland): Hearedyk 48, 8735 HS Itens voor € 174.950...

20 februari 2018

17:03
Dit is Fryslan
Een uitslaande brand heeft dinsdagmorgen omstreeks kwart voor elf een schuur achter een woning aan de Aenkommewei volledig verwoest....
14:58
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
In Itens is het sein "brand meester" gegeven. De brandweer verwachten nog wel enige tijd bezig te zijn met de nabluswerkzaamheden.
14:57
112 Fryslan
Een grote brand heeft dinsdagochtend aan de Aenkommewei een schuur van een bouwbedrijf verwoest. De brandweer van Wommels werd...
14:37
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De brandweer rukte dinsdagochtend met meerdere eenheden uit voor een bedrijfsbrand aan de Aenkommewei in Itens. Daar brak even voor...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: