Drimble

Tjerkwerd Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Zuidwest-Friesland Rode PijlRegio Sneek

menu tjerkwerd
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

18 februari 2017

02:10
Volkskrant | Economie
De Friezen zijn verdeeld over de zegeningen van de windenergie. Boeren die eraan kunnen verdienen, willen wel turbines op hun erf,...

15 februari 2017

10:42
SC Heerenveen
De dagwinnaar van het Raboklassement van de thuiswedstrijd tegen AZ is bekend. De winnaar is Sjoerd Bouma uit Tjerkwerd met acht punten.

3 februari 2017

09:14
Publicaties Waterschapsblad
Publicatie in het Waterschapsblad: Watervergunning WFN1701261 voor het verhogen van waterpeilen bij It Heidenskip, bij Tjerkwerd en bij Oudega...

24 januari 2017

09:11
Friesch Dagblad
Vanuit haar ouderlijk huis in Eemswoude, een buurtschap tussen Tjerkwerd en Bolsward, kijkt marathonschaatsster Aggie Walsma (29) uit over...

20 januari 2017

14:25
TV Bolsward
Momenteel is De Boer & De Groot civiele werken bezig met het onderhoud aan de remmingen van de Gysbert Japicxbrug. In opdracht van de gemeente...
09:02
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
De Tsjerkwerter Carolien Roodvoets komt op zondag 22 januari (16.00 uur) in de St. Petruskerk vertellen over de geheimen van een duurzame...

8 januari 2017

09:59
TV Bolsward
Volgens goede traditie reikt de redactie van de Tjerkwerder dorpskrant ´t Skieppesturtsje jaarlijks een prijs uit aan een bewoner...

29 december 2016

11:49
Drimble Bedrijfsnieuws
De volgende zes bedrijven hebben zich de afgelopen week (51/16) in de gemeente Zuidwest-Friesland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:...

23 december 2016

13:58
TV Bolsward
Vandaag is de Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis weer open gesteld voor verkeer. De 3 kilometer lange weg is in het afgelopen jaar...
13:15
Flitsnieuws
Vrijdag 23 december gaat de Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis weer open. De 3 kilometer lange weg is in het afgelopen jaar opgeknapt....

19 december 2016

12:31
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Fanfare Eensgezindheid, o.l.v. Jeanette Valkema, hield zondagmidadg een kerstconcert in de Sint Petruskerk te Tjerkwerd. Dit jaar verleende...

30 november 2016

08:50
Drimble Bedrijfsnieuws
De volgende zeven bedrijven hebben zich de afgelopen week (47/16) in de gemeente Zuidwest-Friesland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:...

25 november 2016

09:36
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Blauwhuis - De renovatie van de gevaarlijke Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis krijgt langzaam maar zeker gestalte. Reef Infra te Oldenzaal...

17 november 2016

09:25
Nieuwe Oogst
Julius Galama en zijn moeder Karin Galama-Ypma hebben in de buurtschap Arkum bij Tjerkwerd een melkveebedrijf met 88 melkkoeien en circa...

22 oktober 2016

17:09
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
In Tjerkwerd, Parrega en Dedgum is zaterdagmiddag even voor 17.00 uur de stroom uitgevallen.

19 oktober 2016

08:08
Drimble Bedrijfsnieuws
De volgende drie bedrijven hebben zich de afgelopen week (41/16) in de gemeente Zuidwest-Friesland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:...

6 oktober 2016

11:57
TV Bolsward
Het wordt de komende maanden lastig zo niet onmogelijk om Blauwhuis via Tjerkwerd te bereiken. Aannemer Reef is begonnen met de laatste...

5 oktober 2016

10:32
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
In een gezamenlijke kerkdienst in de Sint Petruskerk te Tjerkwerd werd zondag afscheid genomen van dirigent Hielke Faber, die 23 jaar...
08:33
Drimble Bedrijfsnieuws
De volgende negen bedrijven hebben zich de afgelopen week (39/16) in de gemeente Zuidwest-Friesland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:...

8 september 2016

13:16
Friesland Actueel
De brandweer van Bolsward werd donderdagmorgen opgeroepen voor een brandende tractor aan de Eemswouderlaan in Tjerkwerd. Door nog onbekende...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: