Drimble

Easterein Easterein

Hieronder staan de laatste berichten van Easterein. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

menu regio sneek
 Bronnen: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

27 april 2017

13:54
Easterein
Op sneon 13 maaie 2017 kinne minsken wer los op ferskeidene rocknûmers dy´t spile wurde tidens Rocknacht Easterein. Mei de froulju´s...
Easterein

25 april 2017

16:53
Easterein
Juster is yn de kantine en op de fjilden fan de Skoalleseize it keatskamp foar de jongerein fan de KF Easterein losgongen. Tusken de buien...
Easterein

24 april 2017

13:54
Easterein
De Skoallestrjitte yn Easterein (fan de Vrijburg ôf oant de Koaifinne) is stremd foar alle ferkear fan moandei 24 april oant en mei moandei... Ook op: Gemeente Littenseradeel
Easterein

19 april 2017

13:50
Easterein
Útnoeging ledegearkomste. Hjierby binne de leden fan GEKE útnoege foar de ledegearkomste op woansdei 10 maaie om 20:00 yn de skoalleseize....
Easterein

18 april 2017

21:50
Easterein
Op reis, dat is it tema dit jier foar it fjirde Keatskamp. De tariedingen binne foar it grutste part dien, wy binne der klear foar!...
Easterein
12:54
Easterein
Kommende sneon 22 april sil tidens de 1ste Fryske mûnedei de flage by de Rispensmûne wapperje. Tusken 10.oo oere en 17.00 oere en miskien...
Easterein

17 april 2017

15:54
Easterein
It korps hat begjin april lans de doarren west. Dit kear net mei pippermintsjes, mar mei kroaden fol Fryske boeken! Dit hat de krante...
Easterein

13 april 2017

22:54
Easterein
Woansdei 26 april kuiertocht Start is túsken 18 en 19 oere fanút de Tsjerne. Dit kear in interaktyve kuiertocht rûnom Easterein....
Easterein
15:00
Easterein
De Vrijburg yn Easterein (fan de Wynserdyk ôf oant de Skoallestrjitte) is stremd foar alle ferkear fan tiisdei 18 april oant en mei freed... Ook op: Gemeente Littenseradeel
Easterein

11 april 2017

15:54
Easterein
Ek dit jier sil Stichting Rocknacht Easterein wer in moai feest delsette, en wol 13 maaie! Fansels wolle wy jimme fan herte útnoegje...
Easterein

10 april 2017

11:54
Easterein
Sara Orsel en Lisa Sijbesma binne troch nei de finale fan Sjong 2017. Sjong is in twajierliks Frysktalich sjongfestival foar jongerein...
Easterein

9 april 2017

12:51
Easterein
Siebo Boersma út Easterein spilet dit jier mei de musicalopleiding Muzt in Sneek it stik Petticoat. De foarstellings binne op 26, 27 en 28 maaie...
Easterein

7 april 2017

10:51
Easterein
Sneontemoarn 8 april fanôf 09.15 wurd it âld papier wér ophelle troch korps Wilhelmina. De data´s dat it papier ophelle wurd...
Easterein
10:51
Easterein
Foarhinne wie it in karakterestyk byld dat der kij yn de greide stûn. Tsjinwurdich sjogge jo dat net safolle mear. Dochs is de yn de twadde...
Easterein

4 april 2017

11:50
Easterein
Op 22 april sil de seizoensôfslúting wéze fan it foljebalseizoen fan Covos. Elts is fan herte útnoege om nei de wedstriden yn sporthal...
Easterein
Rode PijlMeer berichten van Easterein tref je aan op hun homepage http://www.easterein.nl

    Gemeenten in de regio Sneek:

    Regio's in de provincie Friesland:    Twitter Volg Sneek Nieuws op Twitter