Drimble

Iens Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Zuidwest-Friesland Regio Sneek

menu iens
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

16 januari 2018

15:32
LemsterNijs | Lemmer
Donderdag 11 januari heeft Loopgroep Lemsterland weer het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsborrel. Tijdens deze gezellige nazit...

12 december 2017

10:21
Wommels
Justerjûn wie yn de riedsseal op it gemeentehûs de lêste en ôfslútende gearkomste fan de gemeenteried fan Littenseradiel. De publyke...

23 oktober 2017

08:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 15 oktober 2017 tot en met zondag 22 oktober 2017) de volgende 21 bekendmakingen...

9 oktober 2017

20:10
Kubaarddorp | Kubaard
Zondag is er een samenvierendienst om 19.30 uur in Spannum. De dienst wordt verzorgd door catechisanten van Kubaard, Spannum en Iens...

12 juli 2017

07:50
Easterein
Freed 14 July - 20.00 oere - Skoalleseize Kommende freed 14 july is de alderlêste repetysje fan Wilhelmina foardat sy de oare deis...

19 juni 2017

08:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 11 juni 2017 tot en met zondag 18 juni 2017) de volgende 23 bekendmakingen...

26 april 2017

11:35
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Ein jierren ´60 is by ús yn it doarp de foeraazjeman kastlein wurden; jierren letter ferklapte ´r: “ik koe yn it begjin noch net iens...

12 april 2017

22:19
It Nijs
Yn it gemeentehûs yn Wommels binne prachtige, abstrakte skilderijen fan Tineke de Glee út Iens te besjen. De wurken binne (hast allegearre)...
10:10
Gemeente Littenseradeel
De prachtige, abstracte schilderijen van Tineke de Glee uit Iens, zijn tot 1 juli te bezichtigen in het gemeentehuis in Wommels. De werken...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: