Drimble

Iens Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Littenseradiel Rode PijlRegio Sneek

menu iens
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

12 juli 2017

07:50
Easterein
Freed 14 July - 20.00 oere - Skoalleseize Kommende freed 14 july is de alderlêste repetysje fan Wilhelmina foardat sy de oare deis...

19 juni 2017

08:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 11 juni 2017 tot en met zondag 18 juni 2017) de volgende 23 bekendmakingen...

26 april 2017

11:35
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Ein jierren ´60 is by ús yn it doarp de foeraazjeman kastlein wurden; jierren letter ferklapte ´r: “ik koe yn it begjin noch net iens...

12 april 2017

22:19
It Nijs
Yn it gemeentehûs yn Wommels binne prachtige, abstrakte skilderijen fan Tineke de Glee út Iens te besjen. De wurken binne (hast allegearre)...
10:10
Gemeente Littenseradeel
De prachtige, abstracte schilderijen van Tineke de Glee uit Iens, zijn tot 1 juli te bezichtigen in het gemeentehuis in Wommels. De werken...

27 februari 2017

08:16
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 19 februari 2017 tot en met zondag 26 februari 2017) de volgende zeventien...

21 januari 2017

17:44
Omroep Friesland
De man dy´t freed by in iensidich ûngelok op de Wynserdyk by Easterein ferwûne rekke, is sneon ferstoarn. It giet om in man fan 21 út Reahûs....

20 januari 2017

18:14
Omroep Friesland
By in iensidich ûngelok op de Wynserdyk by Easterein is freedtemiddei in autobestjoerder ferwûne rekke. De auto fan de frou bedarre...

5 december 2016

08:08
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 27 november 2016 tot en met zondag 4 december 2016) de volgende zeventien...

14 november 2016

15:55
Oosterwierum | Easterwierrum
Op 3 novimber ha de gebr. Swierstra út Weidum in 17de-iuwsk oerwurk yn de ld toer fan Easterwierrum pleatst. Dat frege sekuer wurkjen...

11 november 2016

13:10
Gemeente Littenseradeel
De gemeenteraad van Littenseradiel is op maandag 7 november 2016 bij elkaar geweest voor een raadsvergadering. Het belangrijkste agendapunt...

1 november 2016

08:31
Kamerstukken
34 592 Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân...

31 oktober 2016

10:10
Gemeente Littenseradeel
Op vrijdag 18 november én van maandag 21 tot en met vrijdag 25 november 2016, is de Hegenserleane vanaf de Walperterwei tot en met afslag...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: