Drimble

Kornwerderzand Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Zuidwest-Friesland Rode PijlRegio Sneek

menu kornwerderzand
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

21 februari 2017

08:46
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
Vragen van de leden Visser, Ten Broeke en Azmani (allen VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over cofinanciering van Overijssel...

20 februari 2017

10:37
Harlingen Boeit
Het informatiecentrum “De Afsluitdijk, nieuwe verhalen” op Kornwerderzand is tijdens de voorjaarsvakantie extra vaak geopend. Ook op:
08:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de afgelopen week (van zondag 12 februari 2017 tot en met zondag 19 februari 2017) de volgende...

13 februari 2017

16:00
Gemeente De Friese Meren
Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, waaronder gemeente De Fryske Marren, het initiatief om de toegankelijkheid...
09:17
Staatscourant
Ontwerp bestemmingsplan met Milieueffectrapport Sluis Kornwerderzand en Passende Beoordeling...

11 februari 2017

11:02
Friesch Dagblad
De bouw en ingebruikname van Windpark Fryslân heeft mogelijk negatievere gevolgen voor veel vogelsoorten dan blijkt uit het onderzoek...
11:00
Noordzee Strandnieuws
Het plan voor een groot windpark met 89 molens voor de Friese IJsselmeerkust bij Makkum en Kornwerderzand kan niet doorgaan, staat...

15 januari 2017

15:48
Omroep Sudwest
"Afsluitdijk Wadden Center” wordt de nieuwe naam van het toeristisch bezoekerscentrum dat bij Kornwerderzand wordt gerealiseerd....

6 januari 2017

15:37
Groot Sneek
Op donderdagavond tussen 14:00 en 20:00 uur heeft de politie het verkeersgedrag van automobilisten gecontroleerd. Vier hardrijders...

26 december 2016

15:24
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Het Friese provinciebestuur overweegt nogmaals aan te kloppen bij het Waddenfonds voor de beoogde sluisverbreding bij Kornwerderzand.

21 december 2016

10:04
Wieringer Nieuws | Wieringen
Konrwerderzand - "Afsluitdijk Wadden Center wordt de nieuwe naam van het toeristisch bezoekerscentrum dat bij Kornwerderzand wordt...

16 december 2016

06:26
Noordzee Strandnieuws
´Afsluitdijk Wadden Center´ wordt de nieuwe naam van het bezoekerscentrum voor toeristen dat bij Kornwerderzand moet komen. bij http://www.omropfrys

15 december 2016

17:16
Maritiem Nieuws
De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond de Afsluitdijk. In 2018 is de Afsluitdijk de ´oprijlaan´ naar Leeuwarden-Frysland...
16:16
Ondernemend Friesland
De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond internationaal watericoon de Afsluitdijk. 2018 vormt hierin een magische jaar....

12 december 2016

19:43
OpUrk.nl
De Tweede Kamer stelt dertig miljoen euro beschikbaar voor het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand. Een motie van PvdA en VVD werd...
16:37
Schuttevaer
Het Rijk betaalt maximaal 30 miljoen mee aan een nieuwe grote sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Een motie van PvdA-Kamerlid...
16:04
VM Online
De lobby van de HISWA voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand is geslaagd. De Tweede Kamer stelt op 6 december dat ze 30 miljoen...

7 december 2016

12:17
Maritiem Nieuws
Het verbreden van de sluis en de bruggen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk, kan rekenen op brede steun van de Tweede Kamer, zo meldt...
08:29
Groot Sneek
Den Haag Kornwerderzand - De Tweede Kamer heeft de motie om de sluis in de Afsluitdijk te verbreden en te verdiepen dinsdagmiddag aangenomen....

6 december 2016

17:35
Provincie Friesland
Provincie Friesland plaatste het volgende bericht op hun website: Tweede Kamer steunt project verbreding sluis Kornwerderzand >.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: