Drimble

Koudum Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Zuidwest-Friesland Rode PijlRegio Sneek

menu koudum
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

27 februari 2017

08:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de afgelopen week (van zondag 19 februari 2017 tot en met zondag 26 februari 2017) de volgende...

23 februari 2017

18:44
Koudum .nl
In samenwerking met Nij Claerbergen en Thuiszorg Fryslân wordt op woensdag 15 maart een “Open sportdag” georganiseerd in Nij Claerbergen....

22 februari 2017

21:45
Koudum .nl
Op vrijdag 17 maart 2017 geeft het Zuidwesthoek-Mannenkoor ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan een jubileumconcert in de Martinikerk...
20:45
Koudum .nl
Op zondagmiddag 26 februari kunt u genieten van een mooi concert van Fanfare Nij Libben en Fanfare Oranje uit Spannum. De afgelopen...
00:45
Koudum .nl
Op woensdagmiddag 1 maart aanstaande om 15.00 uur komt goochelaar Robin Matrix naar de Klink te Koudum. Al sinds zijn achtste levensjaar...

21 februari 2017

08:46
Koudum .nl
Geen kinderen Hij was inmiddels 87, niet meer goed ter been en nog altijd een goede prater. Eén keer per jaar, zo na zijn verjaardag,...

16 februari 2017

20:36
Omroep Friesland
Fersoargingshûs Finke yn Koudum moat yn de takomst in folle gruttere funksje foar de regio krije. Dy winsk hat it doarp dellein by soarchgroep...
19:45
Koudum .nl
De afgelopen winter heeft ons toch nog een dag en avond schaatsen opgeleverd op de ijsbaan. Toch moet in maart weer het water van de baan....

15 februari 2017

15:45
Koudum .nl
Op woensdag 22 februari komt Peter Karstkarel naar de Klink in Koudum voor een lezing over zijn boek ´Dag, mijn lieve moeder´. Al bijna... Ook op:
14:07
Radio Markant
Op dinsdag 28 februari is er om 15.00 uur weer een seniorenmiddag in Baptistenkerk Het Baken Nieuweweg 29 te Koudum. We hebben deze...

14 februari 2017

18:45
Koudum .nl
Parkeeroverlast, harde muziek, vernieling, loslopende dieren. Dit zijn allerlei vormen van overlast waarvan u hinder kunt ondervinden.... Ook op:
08:45
Koudum .nl
Tijd voor poëzie Er komen ruige tijden, schrijft de Leeuwarder Courant de dag nadat Trump gekozen is als president van Amerika. Inmiddels...

10 februari 2017

13:35
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Kinderen en de leiding van ´Hiskids´ houden zondag een kinderdienst in Het Baken in Koudum. De dienst begint om 10.00 uur. Het thema...
13:09
Radio Markant
Zondag 19 februari is er weer een welkomstdienst in het Baken Nieuweweg 29 in Koudum Net als de vorige keer is deze dienst ook weer...

9 februari 2017

14:03
Balkster Courant
KOUDUM Stichting ´De Súdwester´ presenteert op 10 februari ´Klap van de korenmolen´, een cabaretesk muziektheaterprogramma van Ernest...

8 februari 2017

20:43
Koudum .nl
Sinds 2012 organiseert Lionsclub Balk ´Tusken Mar en Klif´ jaarlijks een inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten. Die waardepunten... Ook op:
16:03
Koudum .nl
Afgelopen maandag is de 12e Jeugdsponsor Actie van de Poiesz van start gegaan. Dit jaar kunt u vier Koudumer verenigingen steunen:...

7 februari 2017

18:48
Koudum .nl
Afgelopen maandag heeft het bestuur van Tennisvereniging Oeverzwaluwen samen met de banencommissie het groene licht gegeven voor de renovatie...
16:03
Koudum .nl
Na het grote succes van “Allo, Allo” brengt Artiku dit jaar weer een echte klucht op de planken. Op 24 en 25 februari wordt, door...
09:44
Koudum .nl
Waar liefde woont ´Goedemorgen schoonheid!´ zegt een dorpsgenoot naast me tegen de vrouw achter de marktkraam waarin zij groente...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: