Drimble

Koudum Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Zuidwest-Friesland Regio Sneek

menu koudum
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

24 februari 2018

16:34
Persbureau Ameland
Connie Harkema, beeldend woordkunstenaar, maakte in het kader van LF2018 55 schilderijen, met bij veel daarvan een gedicht. Zij zijn...

23 februari 2018

15:44
Koudum .nl
Met een 3D pen kan echt alles gemaakt worden, van woorden tot hele kunstwerken. Dit in tegenstelling tot een 3D printer die een voorgeprogrammeerd...

22 februari 2018

08:02
Balkster Courant
Ook bij Koudum heeft de aanleg van de Provincialeweg N 359 het landschap ingrijpend veranderd. De Dammenseweg was tot 1956 de verbindingsweg...

21 februari 2018

15:09
BlikOp Weststellingwerf
De PvdA wil dat gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) samen met Arriva voor de zomer een oplossing bedenkt voor het treinprobleem in de regio... Ook op:

20 februari 2018

08:45
Koudum .nl
Dank Ook zonder dominee Nico ter Linden zou ik wel predikant geworden zijn. Maar dat ik dominee gebleven ben, dank ik aan hem. Onlangs...
06:46
Groot Sneek
Waar studenten uit de regio Stavoren, Warns, Molkwerum en Koudum. op jaarbasis ca 1000 euro neer moeten tellen voor een busabonnement,...

19 februari 2018

18:18
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De PvdA wil dat gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) samen met Arriva voor de zomer een oplossing bedenkt voor het treinprobleem in de regio... Ook op:
09:04
Balkster Courant
KOUDUM Maandagavond 5 februari speelde de damclub T.O.G. in Koudum een thuiswedstrijd in De Klink tegen de gepromoveerde damclub Oan Set uit Wijckel....
08:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de afgelopen week (van zondag 11 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018) de volgende...

16 februari 2018

09:34
Balkster Courant
KOUDUM Kenna Bakker beleefde zondag 11 februari een topdag met haar paarden op het FK in Sneek. In de klasse L2 reed ze I am Special...

15 februari 2018

09:04
Balkster Courant
KOUDUM Op woensdag 21 februari houdt De Klimbeam in Koudum open dag. De school wil graag ouders van kinderen die 4 jaar worden ontvangen...

14 februari 2018

11:04
Balkster Courant
KOUDUM Op industrieterrein De Poel aan de Tjalke van der Walstraat in Koudum komen 2 nieuwe bedrijfsgebouwen. Zij worden gebouwd door...

13 februari 2018

18:46
Koudum .nl
Op woansdei 21 febrewaris wurdt de jierlikse Ynternasjonale Memmetaaldei holden. Dy dei stiet yn it teken fan taalkundich en kultureel...
11:34
Balkster Courant
KOUDUM Nu de Hoofdstraat in Koudum maar liefst vier galeries en een lunch-atelier rijk is, lijkt de tijd rijp voor samenwerking. Te beginnen...
10:04
Balkster Courant
KOUDUM/WORKUM De tandartsenpost voor spoedeisende tandheelkundige hulp is uitgebreid met de tandartsen uit Bolsward, Wommels, Workum,...
08:45
Koudum .nl
Verzwegen zeeheld Vlissingen heeft Michiel de Ruyter, Vlieland eert Cornelis Tromp, Franeker is trots op Tjerk Hiddes, en ook mijn...
08:17
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Koudum (gemeente Zuidwest-Friesland): Hoofdstraat 40, 8723 BJ Koudum voor € 160.000...

12 februari 2018

22:16
Drimble Bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan 'Omgevingsvergunning Koudum- Ooste 39' (met datum 7 februari 2018) is door de gemeente Zuidwest-Friesland...
11:14
De Faenster
Amazones van De Heideruters uit Harkema wonnen afgelopen week diverse prijzen. Jayda Kailola won met Legends Bleu een eerste prijs...

11 februari 2018

11:31
Balkster Courant
KOUDUM Donderdag 15 februari verzorgt Michelle van Dusseldorp veen lezing in Op ´e Hichte in Koudum. Michelle groeide op in Nieuw-Zeeland...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: