Poppingawier Nieuws

Weerbericht Poppingawier | Meer nieuws uit de Gemeente Súdwest-Fryslân Regio Sneek

informatie alleen over poppingawier
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerPolitie De Friese MerenPolitie Súdwest-FryslânSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot Bolsward-IJsselmeerkustGroot De Fryske Marren | De Friese MerenGroot SneekDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaOmroep Sudwest | Zuidwest FrieslandWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenRadio Spannenburg | De Friese MerenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest FrieslandGemeente De Friese Meren | VideoGemeente Zuidwest Friesland | Video
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

29 augustus 2023

15:10
Gemeente Zuidwest Friesland | Video
De gemeentelijke begraafplaatsen van S&údwest-Frysl&ân zijn in Bolsward, Hindeloopen (oud en nieuw), IJlst (oud en nieuw), Koudum,...
☆ Gemeente Zuidwest Friesland | Video

12 mei 2023

12:03
Regio Online
Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) zoekt rechthebbenden of nabestaanden van ongeveer 50 graven op de gemeentelijke begraafplaatsen...
☆ Regio Online

10 mei 2023

13:02
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Gemeente S&údwest-Frysl&ân zoekt rechthebbenden of nabestaanden van ongeveer 50 graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Raard,...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

29 maart 2023

08:55
It Nijs
Op sneon 1 april fiert de provinsjale feriening Bêd en Brochje syn fyftichjierrich bestean yn Poppenwier (Poppingawier). Hast fyftich...
☆ It Nijs

23 februari 2023

14:58
Grousters | Grouw
Video - Sneon 4 maart h&âldt de Fryske Feriening fan Einekoerflechters ’De Strampel’ wer in beurs yn Poppenwier (Poppingawier)....
☆ Grousters | Grouw
12:01
Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum
(video) Sneon 4 maart hâldt de Fryske Feriening fan Einekoerflechters ’De Strampel’ wer in beurs yn Poppenwier (Poppingawier)....
☆ Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum
09:55
It Nijs
Sneon 4 maart hâldt de Fryske Feriening fan Einekoerflechters ´De Strampel´ wer in beurs yn Poppenwier (Poppingawier). Op de beurs...
☆ It Nijs

10 februari 2023

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 9 februari 2023) de volgende 28 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

28 december 2022

16:38
Groot Sneek
Poppenwier (Poppingawier) - Sinds 2002 vindt in de Legeaën de Silvesterloop plaats op 31 december. Honderden mensen , oud en jong,...
☆ Groot Sneek

17 oktober 2022

00:21
Regio Online
Een veilige plek voor fietsers waar gemotoriseerde voertuigen te gast zijn, dat is de nieuwe fietsstraat tussen Sibrandabuorren (Sijbrandaburen)...
☆ Regio Online

16 september 2022

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 15 september 2022) de volgende zeventien bekendmakingen...
☆ Drimble Bekendmakingen

22 augustus 2022

14:21
Ensafh
As jonge dy´t opgroeide in de Sneker fí²lksbuurt de Noorderhoek, wêr´t ik ní²ch altyd trí²ts op bin, had ik ok wel wat met minsen...
☆ Ensafh

22 juli 2022

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 21 juli 2022) de volgende twaalf bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

9 juni 2022

10:12
Raerd (Rauwerd) | Rauwerd
De gemeente is van plan om tussen Poppenwier (Poppingawier) - Tersoal (Terzool) - Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) - Gauw een fietsstraat...
☆ Raerd (Rauwerd) | Rauwerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Súdwest-FryslânNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: