Drimble

Easterein Nieuws

Weerbericht Easterein | Meer nieuws uit de Gemeente Súdwest-Fryslân Regio Sneek

informatie alleen over easterein
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Lemsterkrant | LemmerDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

19 april 2019

20:54
Easterein
Earder hiene we al in berjocht oer de Eastereiner dielnimmers oan SJONG! En wat is der no moaier as de filmkes fan de audysjes sjen...

18 april 2019

08:54
Easterein
Maandag 29 april is het laatste Digitaal Café voor dit seizoen. In de komende maanden worden er weer heel wat gereisd en vakanties... Zie ook:

15 april 2019

09:53
Easterein
Op sneon 13 april hat de fûgelwacht master Hingst yn it sintsje setten. Master Hingst is al jierren aktief als neisoargen en hat yn it ferline...

14 april 2019

12:53
Easterein
De kaarten foar de Eastereiner ferzje fan ´Kening op Sokken´ fleane oer de toanbank. Op dit stuit binne der foar de try-out op woansdei...
11:53
Easterein
Ek dames 3 en famkes C1 fan Covos binne follybalkampioen wurden. De dames spylje 2e klasse, de famkes haadklasse. Lokwinske foar spylsters,...
10:53
Easterein
Hinke van het Muziekbeestje komt op 17 april om 15.00 uur voorlezen uit het boek de Gruffalo en gaat samen met de kinderen muziek maken....
08:23
Twee Nul
SDS won zaterdag zonder veel problemen van NOK, maar verzuimde om een ruime score neer te zetten. Het duurde even voordat SDS scoorde...

13 april 2019

14:11
De 4 Doarpen
Hilbrand Drost út Easterein is de winner wurden fan de klaverjaskompetysje 2018-2019. Yn in moai seizoen wie hy mei 34873 punten (oer...

9 april 2019

14:53
Easterein
Op 8 juni is de finale fan it Frysk sjongfestival yn Neushoorn Ljouwert (Leeuwarden). 3 Eastereiners sjong en muzyktalenten sille dér...

8 april 2019

14:53
Easterein
Jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang “Hâld Faesje” te Easterein op tongersdei 11 april 2019 om 20.00 oere yn “Noflik...

7 april 2019

20:34
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Automobilist Tjep Keuken uit Easterein vraagt al twee jaar aandacht voor de hobbels in de A32. Die zijn vanaf nu - tenminste voor de helft...

6 april 2019

18:53
Easterein
Dizze winter hat de jongerein in protte wille belibbe oan de repysjes fan it stik ´Ronja de Rôversdochter´. Komplimenten foar alle...
14:53
Easterein
Wegens succes herhaald! Om half 10 beginnen we op 14 april in de Tsjerne met het versieren van de palmpaasstokken. Daarna lopen we in optocht...

4 april 2019

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel) heeft gisteren (woensdag 3 april 2019) de volgende 39 bekendmakingen gepubliceerd:...

2 april 2019

08:04
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Jeugdleden van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels, hebben vrijdag de laatste nestgaten van de oeverzwaluwwand...

1 april 2019

10:50
Easterein
Op freed 29 maart om goed 15.30 oere is op it Skrok by de puozze de nije ierdswellewand iepene. De swellewand is dér kommen troch...

31 maart 2019

15:24
Wommels
Vrijdag is bij de vogelkijkhut Swyns de nieuwe oeverzwaluwwand van Vogelwacht Wommels geopend. Jeugdleden van de Vogelwachten van Easterein...
15:10
Radio Markant
Stichting De Skoalleseize in Easterein, die in het dorp het sportpark beheert en exploiteert, is een voorbeeld voor andere sportverenigingen... Zie ook:

29 maart 2019

09:06
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Anne van den Berg is per 1 april benoemd als nieuwe dirigent van fanfare Wilhelmina in Easterein. Na het vertrek van dirigent Pieter...

28 maart 2019

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel) heeft gisteren (woensdag 27 maart 2019) de volgende achttien bekendmakingen gepubliceerd:...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Súdwest-FryslânNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: