Drimble

Easterein Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Zuidwest-Friesland Regio Sneek

menu easterein
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

19 januari 2018

19:49
Easterein
Nu is hij vooral bekend als algemeen directeur van voetbalclub PSV in Eindhoven, maar in Sneek kennen ze hem nog als ´de Hulk´, het aanvalskanon...
19:49
Easterein
Op freed 26 jannewaris kinne bern fan 7 jier ôf by de Bibleteek yn Wommels yn de wike fan de poezij dichtsje op in boekelizzer. Komme...
19:49
Easterein
Licht-donker, goed-slecht, des godes-des duivels... De doksaal van Easterein is vol symboliek in renaissance bouwstijl. Een prachtig...
19:49
Easterein
Oranjeferiening “Oranje en Heitelân” noeget jimme fan herte út foar de jierlikse ledegearkomste. Yn dizze fergadering heare jo de plannen...

18 januari 2018

03:53
Skearnegoutum | Scharnegoutum
13-01-2018 Striker Van der Meer set syn goeie foarm troch. Sneontemoarn yn Easterein by it begjin fan de klupkampioenskippen spruts... Ook op:

17 januari 2018

10:28
Arum Friesland
Afgelopen zaterdag is in Easterein, Fryskdammer en Arumer Tjerk Wijbenga Fries clubkampioen geworden met Hartwerd. Het werd een kampioenschap...

16 januari 2018

11:19
Wommels
Sneon wiene yn Noflik Easterein de Klupkampioenskippen Frysk Damjen. Jelle Wiersma wurde mei Skearnegoutum krekt net kampioen, se hiene...
11:19
Wommels
Via de Ondernemers Vereniging Wommels/Easterein kun je op woensdag 11 april van 08.30 - 17.00 uur weer deelnemen aan de herhalings-...

15 januari 2018

08:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de afgelopen week (van zondag 7 januari 2018 tot en met zondag 14 januari 2018) de volgende 36 bekendmakingen...

14 januari 2018

18:26
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
EASTEREIN It is wol faker sa dat de dielnimmers oan it klupkampioenskip fan it Dambûn Frysk Spul inoar net folle tajouwe, mar it sil selden... Ook op:

13 januari 2018

08:04
Drimble Inbraaknieuws
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen week,...

12 januari 2018

17:54
Easterein
Sneontemoarn 13 jannewaris fanôf 09.15 wurd it âld papier wér ophelle troch korps Wilhelmina. De data´s dat it papier ophelle wurd...

11 januari 2018

10:54
Easterein
Sneintemiddei 4 febrewaris by Noflik It hjoeddeistige bestjoer fan Easterein Rocks hat oardel jier lyn besletten om neist it twa-jierlykse...

9 januari 2018

15:29
It Nijs
Kommende sneon stride de ferieningen dy´t oansletten binne by it Dambûn Frysk Spul yn seal Bergsma yn Easterein wer om it klupkampioenskip....

7 januari 2018

15:44
De Faenster
De hoofdmacht van korfbalvereniging DTS uit Surhuizum is het kalenderjaar 2018 goed begonnen. In Easterein waren De Tûke Smiters zaterdag...

5 januari 2018

20:11
De 4 Doarpen
Dat der yn de gemeente Littenseradiel yn 2017 noch goed útpakt is mei Aldjiersstunts is een ding dat seker is.Spul dat opdûkt yn Easterein,...

3 januari 2018

15:35
Franeker Actueel
De oudheidkundige vereniging Barradeel organiseert op vrijdag 26 januari een gratis toegankelijke lezing over de Friese Boerderij....

2 januari 2018

20:49
Easterein
Yn de moanne jannewaris is de opbringst fan de flessenbonnenaksje by de Jumbo foar de jeugdôfdieling fan Wilhelmina, de Wilhelmini´s....

31 december 2017

18:11
De 4 Doarpen
In de gemeente Littenseradiel wordt in 2017 nog goed uitgepakt door de Oudejaarsploegen. De herindeling speelt daarbij een prominente...
13:21
Groot Sneek
De âldjiersploech van Easterein is verantwoordelijk voor het wegnemen van het Vrijheidsbeeld van antiekhandelaar Rick Sytsma uit Sneek...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Zuidwest-FrieslandNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: