Easterein Nieuws

Weerbericht Easterein | Meer nieuws uit de Gemeente Súdwest-Fryslân Regio Sneek

informatie alleen over easterein
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerPolitie De Friese MerenPolitie Súdwest-FryslânSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot Bolsward-IJsselmeerkustGroot De Fryske Marren | De Friese MerenGroot SneekDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaOmroep Sudwest | Zuidwest FrieslandWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenRadio Spannenburg | De Friese MerenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest FrieslandGemeente De Friese Meren | VideoGemeente Zuidwest Friesland | Video
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

27 juni 2022

09:54
Easterein
Op sneon 9 july is de 17e edysje fan de Jong-Feintepartij, de spesjale KNKB ôfdielingswedstriid foar junioaren fan 17 oant en mei 21 jier....
☆ Easterein

26 juni 2022

11:54
Easterein
It duorret noch efkes, mar alfêst in berjochtsje sadat elkenien dêr rekken mei hâlde kin. Fan 29 augustus oant en mei 16 septimber...
☆ Easterein

23 juni 2022

10:55
It Nijs
Jan Dirk Wassenaar, dy´t yn 1999 promovearre op it proefskrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader...
☆ It Nijs

21 juni 2022

11:54
Easterein
Wie lijkt het leuk om in juli gastvrouw/heer te willen zijn in onze Martinikerk? Zaterdagmiddag van 13:30 tot 17:00 ontvang je bezoekers...
☆ Easterein

20 juni 2022

09:54
Easterein
8.00 LAWAAIOPTOCHT Nim jimme trommels, fluitsjes, deksels as oare ynstruminten mei nei de tinte sadat we Easterein wekker meitsje kinne!!...
☆ Easterein
08:54
Easterein
08.30 Start mini OPTOCHT foar de bern. De bern fan groep 1 en 2 meie yn de trein mei. De oare bern ferklaaid der efteroan. We eindigje...
☆ Easterein

10 juni 2022

13:36
Franeker Actueel
Op dinsdag 7 juni jl. was het zestig jaar geleden dat Gerrit Sjirk Joustra en Geeske Pols elkaar het jawoord gaven in het gemeentehuis...
☆ Franeker Actueel

30 mei 2022

21:54
Easterein
Activiteit op woensdagmiddag 8 juni van 15.00 - 16.30 uur in de bibliotheek in Wommels. LEGO WeDo neemt kinderen mee in de wondere... Zie ook:
☆ Easterein

18 mei 2022

20:53
Easterein
De BoekStart Themamiddag is gratis. Aanmelden is niet nodig, je kunt zo binnenlopen. Kom langs met je kindje en doe gezellig mee! Geschikt... Zie ook:
☆ Easterein

11 mei 2022

12:53
Easterein
Een unieke gebeurtenis voor het Friese volleybal. Twee Friese teams, namelijk Covos uit Easterein bij de dames en Lokomotiv Hydra uit Sneek... Zie ook:
☆ Easterein
11:19
Wommels
Op 10 augustus 2022 bestaat vv SDS 75 jaar. Dit zal gevierd worden op vrijdag 2 en zaterdag 3 september. Tevens zal er een SDS-jubileumplaatjesboek...
☆ Wommels
09:02
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Een unieke gebeurtenis voor het Friese volleybal. Twee Friese teams, namelijk Covos uit Easterein bij de dames en Lokomotiv Hydra uit Sneek... Zie ook:
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust
08:51
Groot Sneek
Een unieke gebeurtenis voor het Friese volleybal. Twee Friese teams, namelijk Covos uit Easterein bij de dam... Zie ook:
☆ Groot Sneek

8 mei 2022

13:53
Easterein
Op tiisdei 17 maaie o.s. wol de diakony, mei in grutte groep frijwilligers, wer in ynsammelingsaksje foar de voedselbank fan Boalsert...
☆ Easterein

5 mei 2022

09:53
Easterein
It bestjoer fan Doarpsbelang Hald Faasje noeget jim út om meielkoar te praten oer winsken en ideëen rûnom takomstige wenningbou...
☆ Easterein

28 april 2022

13:14
Ondernemend Friesland
De afgelopen periode heeft DELTA Fiber Netwerk via een uitgebreide campagne geïnventariseerd welke behoefte er is aan glasvezel op de geselecteerde... Zie ook:
☆ Ondernemend Friesland
11:35
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
BOLSWARD-De afgelopen periode heeft DELTA Fiber Netwerk via een uitgebreide campagne geïnventariseerd welke behoefte er is aan glasvezel... Zie ook:
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

26 april 2022

11:54
Easterein
Een vrolijke interactieve voorstelling voor iedereen van 2 - 8 jaar gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Sylviane Donnio & Dorothée... Zie ook:
☆ Easterein

24 april 2022

10:54
Groot Sneek
De weeën duurden tegen SDS lang en zelfs met meer doktoren op de mat lukte het Sneek Wit Zwart maar niet om die t...
☆ Groot Sneek

23 april 2022

11:54
Easterein
Fanôf freed 22 april is www.easterein.argyf.nl live”. It begjin fan it doarpsargyf fan Easterein kin dan besjoen wurde. De útbou...
☆ Easterein

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Súdwest-FryslânNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: