Drimble

Kubaard Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Littenseradiel Regio Sneek

menu kubaard
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

15 oktober 2017

08:15
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Kubaard (gemeente Littenseradiel): Tsjerkebuorren 7, 8732 ED Kûbaard voor € 345.000...

9 oktober 2017

20:10
Kubaarddorp | Kubaard
Zondag is er een samenvierendienst om 19.30 uur in Spannum. De dienst wordt verzorgd door catechisanten van Kubaard, Spannum en Iens...

5 oktober 2017

12:08
Kubaarddorp | Kubaard
De havenwâl fan Kûbaard krijt in nije beskoeiïng. Om it wurk fan in ponton ôf útfiere te kinnen moast it wite heechhout nei it sportfjild...

29 september 2017

11:08
Kubaarddorp | Kubaard
Door onvoorziene omstandigheden gaat de editie 2017 van de Kûbaarder Hurdrindei tot onze grote spijt niet door. Met nieuwe ernergie...

4 september 2017

17:12
Kubaarddorp | Kubaard
Ofrûne sneon hiene we yn Kûbaard de start fan it nije seizoen mei sa asgebrûklik it Kûbaarder kofje-oerke.Dit kear net yn it doarpshûs...

10 juli 2017

01:07
Kubaarddorp | Kubaard
Kûbaard wie yn de oanrin nei it doapsfeest wiken lang yn ´e ban fan striphelden. Oeral yn en om it doarp wiene heimsinnige gearkomsten...

7 juli 2017

17:31
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
De tweede fase van een ingrijpende restauratie van het Hardorff-orgel in de Victorkerk te Kûbaard is onlangs voltooid. Het is het oudste...

26 juni 2017

15:35
Orgelnieuws.nl
Onlangs werd de restauratie van het Hardorff-orgel in de protestantse Christophoruskerk te Kubaard afgerond. De werkzaamheden, waarbij...

22 juni 2017

15:02
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Het koor Con Amore Musica geeft op donderdag 29 juni een zomeravondconcert in de kerk van Kûbaard. Aanvang: 20.00 uur. Het seizoen...

20 juni 2017

22:22
Wommels
Een paar weken geleden hebben alle Wommelsers, Spannumers en Kubaarders een folder in de brievenbus gehad met informatie over tennisvereniging...

19 juni 2017

12:10
Kubaarddorp | Kubaard
It Kûbaarder doarpsfeest wurdt dizze simmer hâlden op freed 7 en sneon 8 july. De feestkommisje hat as tema favorite Striphelden...

17 juni 2017

14:10
Kubaarddorp | Kubaard
Morgen is er een ledenkaatspartij, deze keer het pearkekeatsen. Er hebben zich 12 paren opgegeven en de lijst is nog niet bekend. Morgen...

2 juni 2017

14:09
Kubaarddorp | Kubaard
Vanaf dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 7 juli 2017, is de Slachte (vanaf Littenserbuorren tot de gemeentegrens Franekeradeel), gefaseerd...

25 mei 2017

20:01
Telegraaf | TV
In Bizarre Huizen doet Monique Smit een dappere poging om Fries te spreken. Ze reist naar het pittoreske dorpje Kubaard waar een echtpaar...

17 mei 2017

12:10
Kubaarddorp | Kubaard
De Keunstrûte Littenseradiel 2017 wurdt hâlden op sneon 20 en snein 21 maaie op 34 lokaasjes, ferspraat oer de hiele gemeente. Oeral...

16 mei 2017

16:21
Wommels
33 kinderen, waaronder 5 uit Wommels, zijn hartstikke hard aan het repeteren voor het nieuwe stuk dat ze vanaf 22 juni gaan opvoeren....

7 mei 2017

20:11
Kubaarddorp | Kubaard
Hjoed mei prachtig waar de earste ledenparty. Sponsere troch de Kubaarder boeren. De winners binne: 1e priis Djoeke en Jantine, 2e priis...
13:11
Kubaarddorp | Kubaard
Dan is het weer zover, de kaatswand kan weer opgezocht worden en de jeugd mag het spits afbijten. Onder mooie omstandigheden kon de 1e ledenpartij...

26 april 2017

15:09
Groot Sneek
Op 4 mei vindt in het hele land de dodenherdenking plaats. In de gemeente Littenseradiel is in Easterein, Mantgum, Kubaard en Welsrijp...

14 april 2017

16:26
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Een extra Slachtemarathon over de historische Slachtedyk wordt volgend jaar en wel over twee dagen gelopen. De marathon meet dan tweemaal...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: