Drimble

Sijbrandaburen Nieuws

Weerbericht Sijbrandaburen | Meer nieuws uit de Gemeente Súdwest-Fryslân Regio Sneek

informatie alleen over sijbrandaburen
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Lemsterkrant | LemmerDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

4 april 2019

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (woensdag 3 april 2019) de volgende drie bekendmakingen gepubliceerd:...

2 april 2019

12:05
Drimble Bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan 'Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) - Ontwikkeling school' (met datum 4 april 2019) is door de gemeente...

27 maart 2019

09:57
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Sibrandabuorren - Het licht van het dorpscafé is helaas uit, maar verder heeft het door de karakteristieke brug verbonden Sibrandabuorren...

26 maart 2019

13:37
Omroep Friesland
De ôfrûne jierren binne der rûnom yn Fryslân ferskate enerzjykoöperaasjes oprjochte. Dat moat ek mei iten kinne, tocht Bregje...

22 februari 2019

09:28
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
SIBRANDABUORREN Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) viert op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei het 100-jarig bestaan van dorpsbelang.

15 februari 2019

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 14 februari 2019) de volgende 52 bekendmakingen gepubliceerd:...

1 februari 2019

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 31 januari 2019) de volgende 57 bekendmakingen gepubliceerd:...

25 januari 2019

08:16
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Sijbrandaburen (gemeente Súdwest-Fryslân): Havenpaed 1, Sibrandabuorren voor...

25 november 2018

17:54
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Johannes Kramer uit Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) is bij de komende provinciale statenverkiezingen de lijsttrekker van de FNP. Op de Algemene...

16 november 2018

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 15 november 2018) de volgende 29 bekendmakingen gepubliceerd: Kennisgeving...

9 november 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 8 november 2018) de volgende 48 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

2 november 2018

07:25
It Nijs
Deputearre Johannes Kramer fan Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) wurdt nei alle gedachten de FNP-listlûker foar de ferkiezingen fan Provinsjale...

27 oktober 2018

15:11
Radio NOF
Gedeputeerde Johannes Kramer uit Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) wordt waarschijnlijk de FNP-lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale...

26 oktober 2018

16:45
Liwwarders | Leeuwarden
(tekst: FNP) Johannes Kramer listlûker ferkiezings Provinsjale Steaten Deputearre Johannes Kramer fan Sibrandabuorren (Sijbrandaburen)...

17 oktober 2018

14:00
Oosterwierum | Easterwierrum
Uitvoering van het fanfarekorps ´Ons Ideaal´ uit Easterwierrum op vrijdagavond 2 november om 20.00 uur in de Sint Maartenskerk van Sibrandabuorren...

12 oktober 2018

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 11 oktober 2018) de volgende 41 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

4 oktober 2018

19:03
Friesch Dagblad
De nieuwe basisschool van Gauw, Tersoal en Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) moet een prominente plek krijgen in dat l...

29 september 2018

08:09
Nieuwe Oogst | Verdieping
Bijna alle telers van het Maismeetnet hebben mais gehakseld, een paar weken eerder dan andere jaren. Al missen sommige boeren opbrengst,...

28 september 2018

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 27 september 2018) de volgende 40 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

30 augustus 2018

09:14
Nieuwe Oogst | Verdieping
Melkveehouder Roelof de Jong uit Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) teelt 9 hectare mais op klei op veen. Hoewel het ook in Friesland...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Súdwest-FryslânNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: