Waaksens Nieuws

Weerbericht Waaksens | Meer nieuws uit de Gemeente Súdwest-Fryslân Regio Sneek

informatie alleen over waaksens
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerPolitie De Friese MerenPolitie Súdwest-FryslânSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot Bolsward-IJsselmeerkustGroot De Fryske Marren | De Friese MerenGroot SneekDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaOmroep Sudwest | Zuidwest FrieslandWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenRadio Spannenburg | De Friese MerenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest FrieslandGemeente De Friese Meren | VideoGemeente Zuidwest Friesland | Video
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

23 juli 2023

16:17
Kon. Ned. Kaatsbond
Kon. Ned. Kaatsbond plaatste het volgende bericht op hun website: Lollum-Waaksens wint 23e Ald-Meierspartij.
☆ Kon. Ned. Kaatsbond

22 juli 2023

22:27
Kaatsnieuws
Lollum-Waaksens (Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldau Koopmans) werd zaterdag de verdiende winnaar van de 23e editie van de Ald Meierspartij...
☆ Kaatsnieuws

28 juni 2023

22:27
Kaatsnieuws
In Easterlittens zijn woensdagavond drie wedsrijden verkaatst, in de strijd om het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote. Makkum - Lollum/Waaksens8...
☆ Kaatsnieuws

14 juni 2023

10:28
Kaatsnieuws
In Sexbierum kaatsen de Schoolmeisjes zaterdag hun NK. Er staan 18 parturen op de eerste lijst. Vorig jaar won de afdeling Lollum-Waaksens...
☆ Kaatsnieuws

23 januari 2023

10:25
It Nijs
Ferslach fan Siebren Dyk It klupkampioenskip yn it damjen Frysk spul is ôfrûne sneon ûnferwachte wûn troch De Rûge Wolf”. De klup...
☆ It Nijs

5 december 2022

08:27
It Nijs
Wy nimme net it fytspaad, mar geane oer in reed tusken Waaksens en Brantgum. Oan ´e ein fan dy reed stiet justjes fierder oan de linkerkant...
☆ It Nijs

4 december 2022

10:02
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
- Van maandag 30 januari tot en met zaterdag 11 februari 2023 zal voor de 50e keer het Wûnseradiel biljartkampioenschap worden gehouden....
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

28 november 2022

08:26
It Nijs
Waaksens (op de plaknammebuorden: Waaxens) is in lyts terpdoarp. Der steane mar in pear huzen en der wenje likernôch fjirtich minsken....
☆ It Nijs

11 juni 2022

18:28
Kaatsnieuws
Dronryp (Dronrijp) won zaterdag het NK Jongens in Kimswerd. In een snelle finale waren Jorrit Nanninga, Bjorn Idsardi en Rutger Kumbangsila...
☆ Kaatsnieuws
12:28
Kaatsnieuws
Wij zijn aanwezig bij het NK Jongens in Kimswerd. Hier vind je alle uitslagen, zodra ze bekend zijn. 1. Makkum 5-54-6 2. Bolsward 2 3. Reduzum...
☆ Kaatsnieuws

8 juni 2022

11:28
Kaatsnieuws
Zaterdag 11 juni kaatsen de jongens in Kimswerd om hun bondstitel. Er staan 33 parturen op de eerste lijst. Dit is de loting. 1. Makkum...
☆ Kaatsnieuws

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws gemeente Súdwest-FryslânNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: