Cultuur in Gaastmeer

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Gaastmeer (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over gaastmeer

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Gaastmeer

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Gaastmeer. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (62)Nationaal Archief (6)

Cultuur in Gaastmeer

FotoOmschrijving

Boerderij Marsicht (2007)

Locatie: Boerderij Marsicht, J.J.Hofstrjitte 1, Gaastmeer, 8611 JT, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: J. van Galen
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 25

Nederlands Hervormde Kerk (2007)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, J.J.Hofstrjitte 14, Gaastmeer, 8611 JT, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007

Attema-State (1999)

Locatie: Attema-state, Yntemapolder 2, Gaastmeer, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Paul van Galen
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 21

Deelnemers Op Weg Bij Gaastmeer (1986)

Locatie: Gaastmeer
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Gedeelte Van De Voorgevel (1983)

Locatie: J.J. Hofstrjitte 1, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gedeelte Van De Voorgevel Met Schuurtje (1983)

Locatie: J.J. Hofstrjitte 1, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voorgevel (1983)

Locatie: J.J. Hofstrjitte 1, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Linker Zijgevel (1979)

Locatie: L 1, J.J. Hofstrjitte, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rechter Zijgevel (1979)

Locatie: R 1, J.J. Hofstrjitte, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor- En Linker Zijgevel (1979)

Locatie: J.J. Hofstrjitte 1, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Voor- En Zijgevel (1979)

Locatie: J.J. Hofstrjitte 1, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zeilen, Zeilschepen, Meren (1972)

Locatie: Gaastmeer
Auteur: Mieremet, Rob / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo
Aantal foto's: 5

Diversen Woonhuizen (1966)

Locatie: Diversen Woonhuizen, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

N.h.kerk (1959)

Locatie: N.H.Kerk, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

Zij- En Voorgevel Nr. 442-4

Locatie: Turfdyk 1, Gaastmeer, Friesland, Nederland
Auteur: Luchtfoto Holland BV
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: