Cultuur in Makkum

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Makkum (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over makkum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Makkum

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Makkum. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (318)Nationaal Archief (13)Rijksmuseum (8)Open Beelden (7)Alleen video (1)

Cultuur in Makkum

FotoOmschrijving

Doopsgezinde Kerk (2007)

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Bleekstraat 11, Makkum, 8754 CK, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007

Overzicht Achtergevels En Linker Zijgevel, Voor De Sloop (2005)

Locatie: 1 en 3, Voorstraat, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Achtergevels, Voor De Sloop (2005)

Locatie: 1 en 3, Voorstraat, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Dorpsgezicht (2005)

Locatie: 1 en 3, Voorstraat, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevels En Linker Zijgevel, Voor De Sloop (2005)

Locatie: 1 en 3, Voorstraat, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevels, Voor De Sloop (2005)

Locatie: 1 en 3, Voorstraat, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Voorgevel (2005)

Locatie: Voorstraat 1, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 6

Nederlands Hervormde Kerk (2002)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Kerkeburen 35, Makkum, 8754 CZ, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2002

Korenmolen (2000)

Locatie: Korenmolen, Makkum 40, Makkum (Drenthe), Midden-Drenthe, Drenthe, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Waag Met Opengewerkte Dakruiter (2000)

Locatie: Waagsteeg 1, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voorgevel, Linker Zijgevel (2000)

Locatie: Turfmarkt 29, Makkum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Altena (1995)

Locatie: Altena, Kalkovens 9, Makkum, Friesland, Nederland
Auteur: E. Altena-Mastenbroek
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Nederlands Hervormde Kerk (1990)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Makkum, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 6

Replica Van Voc-Schip Verscheept Van Makkum Naar Amsterdam De "prins Willem" Nabij Lelystad (1985)

Locatie: Makkum
Auteur: Bogaerts, Rob / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo
Aantal foto's: 3

Replica Voc-Schip "prins Willem" In Makkum (1985)

Locatie: Makkum
Auteur: Bogaerts, Rob / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo
Aantal foto's: 3

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: