Cultuur in Abbega

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Abbega (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over abbega
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Abbega

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Abbega. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (14)

Cultuur in Abbega

FotoOmschrijving

Oosterburen (1985)

Locatie: Oosterburen, Abbegaerige 7, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

N.h.kerk (1959)

Locatie: N.H.Kerk, Abbega, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Kop- En Zijgevels Fourage En Kuikenmesterij Nr. 406-12

Locatie: Wartenterp 11, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Voorgevel Nr. 405-13

Locatie: Moarrawei 4, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Voorgevel Nr. 405-14

Locatie: Moarrawei 2, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Voorgevel Nr. 406-14

Locatie: Wartenterp 1, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Voorgevel Nr. 408-7

Locatie: Rige 14, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eerder vermelde items met dezelfde namen:

Oosterburen (1985)

Locatie: Oosterburen, Abbegaerige 7, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Oosterburen (1985)

Locatie: Oosterburen, Abbegaerige 7, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Oosterburen (1985)

Locatie: Oosterburen, Abbegaerige 7, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Oosterburen (1985)

Locatie: Oosterburen, Abbegaerige 7, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Oosterburen (1985)

Locatie: Oosterburen, Abbegaerige 7, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Oosterburen (1985)

Locatie: Oosterburen, Abbegaerige 7, Abbega, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

N.h.kerk (1959)

Locatie: N.H.Kerk, Abbega, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: