Drimble

Cultuur in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) | Nationaal Archief

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over de Gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over de gemeente Súdwest-Fryslân

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over de gemeente Súdwest-Fryslân. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenAlle collecties

Cultuur in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) | Nationaal Archief

FotoOmschrijving

Koningin Beatrix Brengt Een Streekbezoek Aan Friesland En Krijgt In Hindelopen Een Boeketje Van Kinderen In Klederdracht (1989)

Locatie: Hindeloopen
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Prins Van Oranje Ontvangt In Sneek Lidmaatschap Van De Friesche Elf Steden Uit Handen Van Voorzitter Sipkema (1988)

Locatie: Sneek
Auteur: Bogaerts, Rob / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Elfstedentocht Van Youp Van T Hek ; Youp Van T Hek + "rayonhoofd" Brigitte Kaandorp (R) In Hindelopen (1987)

Locatie: Hindeloopen
Auteur: Bogaerts, Rob / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

14E Elfstedentocht 1986: Klunen In Kimswerd, 2E V.r.: Evert Van Benthem , Nr. 78 : Albert Bakker; Nr. 106 : Nanne Semplonius (1986)

Locatie: Kimswerd
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

14E Elfstedentocht 1986: Kopgroep Bij Hindeloopen; Vlnr Hans Bouma (210), Wout De Vries , Jan Kooiman (37), Martin Hoekstra (1986)

Locatie: Hindeloopen
Auteur: Evers, Joost / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Arresleewedstrijden (1986)

Locatie: Workum
Auteur: Bogaerts, Rob / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Bij De Finish Van De Arresleewedstrijden Bij Workum Ging Een Van De Paarden Onderuit (1986)

Locatie: Workum
Auteur: Bogaerts, Rob / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Conservator G. Groenewoud Bij Een Schilderij (1986)

Locatie: Workum
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Conservator G. Groenewoud Tijdens De Inrichting Van Het Museum (1986)

Locatie: Workum
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Conservator Groenewoud (L) En Jopie Huisman Bij Een Schilderij (1986)

Locatie: Workum
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Deelnemers Op De Wijde Wijmerts Nabij Heeg (1986)

Locatie: Heeg
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Deelnemers Op Weg Bij Gaastmeer (1986)

Locatie: Gaastmeer
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Exterieur Van Het Museum (1986)

Locatie: Workum
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Huisman Bij Zijn Jeugdwerk (1986)

Locatie: Workum
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Hulp Bij Het Klunen (Heeg) (1986)

Locatie: Heeg
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur regio SneekCultuur provincie Friesland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: