Cultuur in Nijland

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Nijland (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over nijland
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Nijland

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Nijland. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (91)Open Beelden (1)

Cultuur in Nijland

FotoOmschrijving

03638 (1948)

Locatie: Nijland
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1948

Aanzicht

Locatie: Kerkplein 9, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Huniasathe

Locatie: Huniasathe, Huniadijk 9, Nijland, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk (1957)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: H.M. van den Berg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1957
Aantal foto's: 2

Nr.22, Vooraanzicht

Locatie: Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nr.43, Vooraanzicht

Locatie: Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nr.6, Achterbouw

Locatie: Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: H.M. van den Berg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Oelebord Nr. 84-10-46

Locatie: Tsjerkegrêft 17, Nijland, 8771 SJ, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevel En Rechter Zijgevel, Stelpboerderij

Locatie: Trije Dyken 1, Nijland, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor- En Zijgevel Nr. 402-7

Locatie: 5a, Tsjaerddyk, Nijland, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor- En Zijgevel Nr. 84-10-52

Locatie: Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor-Gevel Nr. 402-5

Locatie: Tsjaerddyk 1, Nijland, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voorgevel Nr. 100-289

Locatie: Tsjerkegrêft 17, Nijland, 8771 SJ, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voorgevel Nr. 402-11

Locatie: Tsjaerddyk 7, Nijland, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: