Cultuur in Sneek

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Sneek (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over sneek
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Sneek

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Sneek. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (580)Nationaal Archief (179)Open Beelden (17)Rijksmuseum (13)Alleen video (6)

Cultuur in Sneek

FotoOmschrijving

Boerderij (2008)

Locatie: Boerderij, It Ges 8, Sneek, 8606 JK, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: C.S. Booms
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Bistro De Hindelooper Kamer (2007)

Locatie: Bistro de Hindelooper Kamer, Oosterdijk 10, Sneek, 8601 BT, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: C.S. Booms
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 28

Fabriek Van Pepermunt En Suikerwaren Tonnema (2007)

Locatie: Fabriek van pepermunt en suikerwaren Tonnema, Oude Oppenhuizerweg 6, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: Paul van Galen
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007
Aantal foto's: 17

Ichtuskerk (2007)

Locatie: Ichtuskerk, 49b, Jan van Nassaustraat, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: T. Penders
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 5

Nieuw Apostolische Kerk (2007)

Locatie: Nieuw Apostolische Kerk, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007

Rooms-Katholieke Sint-Martinuskerk (2007)

Locatie: Rooms-katholieke Sint-Martinuskerk, Singel 62, Sneek, 8601 AL, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007

Zuiderkerk (2007)

Locatie: Zuiderkerk, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007

De Eekmolen (2000)

Locatie: De Eekmolen, Johan Willem Frisostraat 63, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Epemastate (2000)

Locatie: Epemastate, Epemawei 6, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Fabriek Van Pepermunt En Suikerwaren Tonnema (2000)

Locatie: Fabriek van pepermunt en suikerwaren Tonnema, Oude Oppenhuizerweg 6, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Hoogendster Pijp (2000)

Locatie: Hoogendster Pijp, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Nederlands Hervormde Kerk (2000)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Grote Kerkstraat 5, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 69

Old Burger Weeshuis (2000)

Locatie: Old Burger Weeshuis, Kleine Kerkstraat 6, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevel (2000)

Locatie: Singel 56, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevel En Linker Zijgevel (2000)

Locatie: Gedempte Poortezijlen 1, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: