Cultuur in Hartwerd

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Hartwerd (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over hartwerd
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Hartwerd

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Hartwerd. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenOpen Beelden (11)Carare (8)

Cultuur in Hartwerd

FotoOmschrijving

Overzicht Klokhuis Op Kerkhof, Gesloopte Kerk (2000)

Locatie: Kloosterweg 2, Hartwerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Oegekloostermolen (1970)

Locatie: De Oegekloostermolen, Kloosterweg 15, Hartwerd, 8741 KB, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Antoon Peter Sipman
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 5

Gesp (1970)

Locatie: Hartwerd
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Sleutel (1970)

Locatie: Hartwerd
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Gf.fr_02938_00001.jpg (1963)

Locatie: Hartwerd
Auteur: Jong, P. de
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1963

Gf.fr_03641_00003.jpg (1963)

Locatie: Hartwerd
Auteur: Jong, P. de
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1963

Diversen (1960)

Locatie: Diversen, Hartwerd, Friesland, Nederland
Auteur: Wester
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

06433 (1950)

Locatie: Hartwerd
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1950

Spinnenkopmolen Van Polder 396 (1950)

Locatie: Hartwerd
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1950

De Witte Molen (1948)

Locatie: Hartwerd
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1948

Oegekloostermolen (1830)

Locatie: Hartwerd
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1830

Gf.fr_03641_00001.jpg

Locatie: Hartwerd
Auteur: Bakker, A., Leeuwarden
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen

Gf.fr_03641_00002.jpg

Locatie: Hartwerd
Auteur: Timmermans, Popke
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen

Rammelaartje

Locatie: Hartwerd
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Eerder vermelde items met dezelfde namen:

De Oegekloostermolen (1982)

Locatie: De Oegekloostermolen, Kloosterweg 15, Hartwerd, 8741 KB, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Antoon Peter Sipman
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 5

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: