Cultuur in IJlst

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over IJlst (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over ijlst
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over IJlst

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over IJlst. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (239)Open Beelden (9)Rijksmuseum (2)Alleen video (1)

Cultuur in IJlst

FotoOmschrijving

Terpensmole (2011)

Locatie: IJlst
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 2011

De Rat (2007)

Locatie: De Rat, Sneekerpad 16, IJlst, 8651 NE, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007
Aantal foto's: 9

Doopsgezinde Kerk (2006)

Locatie: Doopsgezinde Kerk, IJlst, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2006

Doopsgezinde Kerk (2000)

Locatie: Doopsgezinde kerk, Eegracht 29, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gereformeerde Stadslaankerk (2000)

Locatie: Gereformeerde Stadslaankerk, Stadslaan 10, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nederlands Hervormde Kerk (2000)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2000

Overzicht Eegracht Vanaf Brug (2000)

Locatie: Eegracht, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Galamagracht Met Hekwerk Van Brug (2000)

Locatie: Galamagracht, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevel En Rechter Zijgevel, Voormalig Stadhuis (2000)

Locatie: Galamagracht 49, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht Voorgevels (2000)

Locatie: 21 - 23, Stadslaan, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: J.P. de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stadslaankerk, Voormalig Gereformeerde Kerk (2000)

Locatie: Stadslaankerk, voormalig Gereformeerde kerk, Stadslaan 10, IJlst, 8651 AD, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2000

Molen De Rat (1993)

Locatie: MOLEN DE RAT, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: G.J. Dukker
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 13

Exterieur Deurpartij (1992)

Locatie: 31-32, EEGRACHT, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Exterieur Gevelsteen (1992)

Locatie: 31-32, EEGRACHT, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Exterieur Voorgevel (1992)

Locatie: 31-32, EEGRACHT, IJlst, Wymbritseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: