Cultuur in Kubaard

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Kubaard (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over kubaard
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Kubaard

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Kubaard. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (56)Open Beelden (1)

Cultuur in Kubaard

FotoOmschrijving

Nederlands Hervormde Kerk (2004)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Kubaard, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 42

Boerderij (2000)

Locatie: Boerderij, Berkwerterleane 4, Kubaard, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Kamfragmenten (2) (1970)

Locatie: Kubaard
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Achter (1969)

Locatie: Joarumerleane 29, Kubaard, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Linkerzijde (1969)

Locatie: L 29, Joarumerleane, Kubaard, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rechterzijde (1969)

Locatie: R 29, Joarumerleane, Kubaard, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Overzicht (1967)

Locatie: Weg naar Kubaard 4, Wommels, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

Vooraanzicht (1967)

Locatie: Berkweg terleane 2, Kubaard, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voorgevel (1967)

Locatie: Weg naar Kubaard 4, Wommels, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Woonhuis (1967)

Locatie: Weg naar Kubaard 4, Wommels, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zijgevel Nr. L 106, Afb. 101 (1947)

Locatie: nr. 114, Kubaard, Friesland, Nederland
Auteur: Ministerie van Landbouw Visserij en Voedsel
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Achter- En Zijgevel Nr. Acz 48 (1937)

Locatie: Kubaard, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zwarte Beien

Locatie: Zwarte Beien, Ten westen v Kubaard, Kubaard, Friesland, Nederland
Auteur: H.J. van Houten
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eerder vermelde items met dezelfde namen:

Nederlands Hervormde Kerk (2004)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Kubaard, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 42

Nederlands Hervormde Kerk (2004)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Kubaard, Littenseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 42

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: