Cultuur in Koudum

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Koudum (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over koudum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Koudum

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Koudum. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (33)Nationaal Archief (3)Open Beelden (2)

Cultuur in Koudum

FotoOmschrijving

Molen (2002)

Locatie: Molenbuurt 14, Koudum, 8723 BT, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Frank Terpstra
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2002
Aantal foto's: 9

Raadhuis (2000)

Locatie: Raadhuis, 14-16, Dammenseweg, Koudum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Vlijt (1986)

Locatie: Koudum
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1986

Spinnekopmolen (1986)

Locatie: SPINNEKOPMOLEN, Koudum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: W.A. Korpershoek
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Bedsteewand (1982)

Locatie: Murk Lelzpad 2, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gedeelte Voorgevel (1982)

Locatie: Murk Lelzpad 2, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Kamer Met Schouw (1982)

Locatie: Murk Lelzpad 2, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Linker Zij- En Achtergevel (1982)

Locatie: L 2, Murk Lelzpad, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Linker Zijgevel (1982)

Locatie: L 2, Murk Lelzpad, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voorgevel (1982)

Locatie: Murk Lelzpad 2, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Aanzicht (1965)

Locatie: Nieuweweg 1, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: G.J. Dukker
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

Achterhuisje (1965)

Locatie: Hoofdstraat 30, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: G.J. Dukker
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nederlands Hervormde Kerk (1965)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: G.J. Dukker
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Oudeliedenhuis (1965)

Locatie: Oudeliedenhuis, Koudum, Friesland, Nederland
Auteur: G.J. Dukker
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Elfstedentocht 1963. De Kopgroep Op Weg Naar Stavoren, Passeren De Galamadammen Bij Koudum (1963)

Locatie: Koudum
Auteur: Koch, Eric / Anefo
Collectie: Fotocollectie Anefo

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: