Cultuur in Molkwerum

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Molkwerum (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over molkwerum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Molkwerum

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Molkwerum. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (53)Open Beelden (1)

Cultuur in Molkwerum

FotoOmschrijving

Exterieur Overzicht (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Exterieur Overzicht Achterzijde (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Exterieur Overzicht Rechter Zijgevel En Gedeelte Achtergevel (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Exterieur Overzicht Voorgevel En Linker Zijgevel (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Inpandige Toegangsdeur Met Houtsnijwerk (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Inpandige Toegangsdeur, Detail (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Inpandige Toegangsdeur, Detail Dorpel Met Houtsnijwerk (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Inpandige Toegangsdeur, Dorpel Met Houtsnijwerk (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Kamer, Overzicht Bedstedewand (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Overzicht Zolder Met Gedisselde Balkenzoldering (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieur Voorkamer, Houten Schouw Met Tegels (1998)

Locatie: Lí¹tzepôlle 5, Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

V.m. Kerk (Thans: Woonhuis) (1994)

Locatie: V.M. KERK (THANS: WOONHUIS), Molkwerum, Nijefurd, Friesland, Nederland
Auteur: de Koning
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Nederlands Hervormde Kerk (1959)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Molkwerum, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

Diversen (1957)

Locatie: Diversen, Molkwerum, Friesland, Nederland
Auteur: H.M. van den Berg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

Lebuïnuskerk (1957)

Locatie: Lebuïnuskerk, Tsjerkestrjitte 14, Molkwerum, Friesland, Nederland
Auteur: H.M. van den Berg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1957

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: