Drimble

Bestemmingsplannen Regio Sneek

Per gemeente: De Friese Meren Zuidwest-Friesland

informatie alleen over regio sneek

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Sneek

DatumGemeenteTitel
09-08-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Easterein- Skrok 3
omgevingsvergunning | vastgesteld
24-07-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvegunning Easterein- Sjaardaleane 19 en Van Eysingaleane 27
omgevingsvergunning | ontwerp
05-07-2018Zuidwest-FrieslandSneek - Van Schouwenburgstraat
bestemmingsplan | voorontwerp
03-07-2018De Friese MerenOmgevingsvergunning Lemmer - De Polle 15 te Lemmer
omgevingsvergunning | ontwerp
03-07-2018De Friese MerenOmgevingsvergunning Lemmer - De Polle 14 en 15 te Lemmer
omgevingsvergunning | ontwerp
29-06-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Jutrijp- Riperwei 15
omgevingsvergunning | ontwerp
28-06-2018Zuidwest-FrieslandBolsward - Franekerstraat
bestemmingsplan | voorontwerp
27-06-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Sneek- Alde Himdyk 26
omgevingsvergunning | ontwerp
21-06-2018Zuidwest-FrieslandSneek- Molenkrite 130 b (bouwen supermarkt)
omgevingsvergunning | ontwerp
18-06-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Makkum- Strânwei 6
omgevingsvergunning | ontwerp
14-06-2018Zuidwest-FrieslandStavoren - Zuid 2017
bestemmingsplan | vastgesteld
14-06-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Wommels- De Ljurk 3 t/m 9A
omgevingsvergunning | ontwerp
01-06-2018Zuidwest-FrieslandParapluplan parkeernormen SWF
bestemmingsplan | ontwerp
31-05-2018De Friese MerenOmgevingsvergunning Lemmer - 11 woningenTjalk
omgevingsvergunning | ontwerp
31-05-2018De Friese MerenOmgevingsvergunning Tjerkgaast - Gaestdyk 60A
omgevingsvergunning | ontwerp
22-05-2018De Friese MerenJoure - Lyts Luchtenveld te Joure
wijzigingsplan | ontwerp
02-05-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning perceel De Marne naast nr 229 Bolsward
omgevingsvergunning | ontwerp
02-05-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Sneek- Oude Oppenhuizerweg 4 (vernieuwen en vergroten supermarkt)
omgevingsvergunning | ontwerp
26-04-2018De Friese MerenBestemmingsplan Balk - Nieuwbouw supermarkt Poiesz
bestemmingsplan | ontwerp
24-04-2018De Friese MerenWijckel - Lytse Jerden 2
bestemmingsplan | ontwerp

Navigeer verder:

Per gemeente Bestemmingsplannen De Friese MerenBestemmingsplannen Zuidwest-Friesland
Terug naarBestemmingsplannen Provincie FrieslandBestemmingsplannen Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: